Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 13

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 13

Strona 13 z 16

Tytuł 3 — Razem

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/679

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

300 3000

Wydawanie certyfikatów Wydawanie certyfikatów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów technicznych usług certyfikacyjnych przekazanych krajowym władzom lotniczym na wniosek Agencji. 3001 Badania w zakresie jakości i standaryzacji


Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

371 819,—

Uwagi JOEB.

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

310 3100

Działania w zakresie standaryzacji Inspekcja standaryzacyjna

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

500 000

351 000

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie standaryzacji. 3101 Badania w zakresie standaryzacji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

130 000

30 000

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań w zakresie standaryzacji.

L 126/680

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 3 1 — DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI (ciąg dalszy)

3 1 0 (ciąg dalszy)

3102

Biblioteka techniczna

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

50 000

30 000

13 627,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia specjalnych zbiorów dokumentacji technicznej na potrzeby Agencji.

ROZDZIAŁ 3 2 — STWORZENIE BAZY DANYCH

320 3200

Tematyczna baza danych Rozwijanie aplikacji biznesowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów systemów operacyjnych w dziedzinie tworzenia przepisów (CRT), certyfikacji (AWD), analizy bezpieczeństwa oraz ERP. 3201 System zarządzania dokumentami

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

580 000

105 021,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pierwszej fazy opracowania systemu zarządzania dokumentami. 3202 Narzędzie do zarządzania certyfikacją

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

500 000

951,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia innego oprogramowania.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/681

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I PUBLIKACJE

330 3300

Informacja i publikacje Informacja i publikacje

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

250 000

125 000

80 367,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów komunikacji EASA (materiałów informacyjnych i publikacji).

ROZDZIAŁ 3 4 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

340 3400

Wydatki na posiedzenia Organizacja posiedzeń specjalistów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

450 000

25 000

29 830,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń operacyjnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez specjalistów. 3401 Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

65 000

4 189,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń dotyczących jakości oraz zwrot kosztów poniesionych przez specjalistów. 3402 Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

210 000

39 407,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń dotyczących ustanawiania przepisów oraz zwrot kosztów poniesionych przez specjalistów. 3403 Organizacja posiedzeń specjalistów w gestii dyrektora wykonawczego

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.