Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 14

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 14

Strona 14 z 16

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

19 072,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń specjalistów — doradców dyrektora wykonawczego.

L 126/682

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 3 5 — KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

350 3500

Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych Tłumaczenia badań, raportów i innych dokumentów roboczych


Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

700 000

0

0,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia wyników badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych Dyrekcji ds. Certyfikacji dla Zarządu i Biura oraz na potrzeby kongresów, seminariów itp. na różne języki Wspólnoty. Tłumaczenia będą wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu. 3501 Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

50 000

0,—

Uwagi W 2007 r. środki z tej pozycji zostały ujęte w pozycji 3 5 0 0. 3502 Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu ustanawiania przepisów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

125 000

108 185,—

Uwagi Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz powyżej. 3503 Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

190 000

0,—

Uwagi Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji Wykonawczej. Patrz powyżej.

ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

360 3600

Działania związane z ustanawianiem przepisów Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 000 000

850 000

57 481,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów analiz i zatrudnienia zewnętrznych specjalistów, w tym kosztów badań.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/683

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ 3 6 — DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW (ciąg dalszy)

3 6 0 (ciąg dalszy)

3601

Współpraca międzynarodowa

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

100 000

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie współpracy międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 3 7 — WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

370 3700

Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej poniesionych przez odpowiedni personel dyrekcji operacyjnych w interesie służbowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich. 3701 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — Dział jakości i standaryzacji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

480 000

77 993,—

Uwagi W 2007 r. środki z tej pozycji zostały ujęte w pozycji 3 7 0 0. 3702 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — Dział ustanawiania przepisów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

400 000

171 021,—

Uwagi Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Ustanawiania Przepisów. Patrz powyżej. 3703 Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dyrektor wykonawczy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

100 000

56 337,—

Uwagi Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji Wykonawczej. Patrz powyżej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.