Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 2

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 2

Strona 2 z 16

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 2 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Uwagi Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1). 201 Saldo rachunku wyniku za rok budżetowy 2004


Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

2 000 000

4 785 000

0,—

Uwagi Saldo rachunku wyniku za poprzednie lata budżetowe.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/643

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 3 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 3 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 0

300

Wkład państw trzecich ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

450 000 450 000

635 000 635 000

p.m. p.m.

Tytuł 3 — Razem

450 000

635 000

p.m.

L 126/644

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 3 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 3 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

300

Wkład państw trzecich

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

450 000

635 000

p.m.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/645

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 4 INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 4 0 — INNE SKŁADKI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 4 0

400 401 402 403

Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec Subwencja od miasta Kolonii Współpraca techniczna z państwami trzecimi Programy badawcze ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

300 000 36 000 p.m. p.m. 336 000

1 200 000 73 000 p.m. p.m. 1 273 000

1 425 000,— p.m. 0,— 0,— 1 425 000,—

Tytuł 4 — Razem

336 000

1 273 000

1 425 000,—

L 126/646

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 4 INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 4 0 — INNE SKŁADKI

400

Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Uwagi Subwencja na czynsz. 401 Subwencja od miasta Kolonii

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

36 000

73 000

p.m.

Uwagi Subwencja na dodatki na kształcenie. 402 Współpraca techniczna z państwami trzecimi

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Składki ze współpracy technicznej z państwami trzecimi. 403 Programy badawcze

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi Składki ze specjalnych programów badawczych.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/647

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 5 DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

ROZDZIAŁ 5 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 5 0

500 501

Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji Inna działalność administracyjna ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

197 000 221 000 418 000

p.m. 90 000 90 000

p.m. 46 605,— 46 605,—

Tytuł 5 — Razem

418 000

90 000

46 605,—

L 126/648

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.