Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 3

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 3

Strona 3 z 16

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 5 DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

ROZDZIAŁ 5 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

500

Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

197 000

p.m.

p.m.

Uwagi Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i odsetek z opłat. 501 Inna działalność administracyjna

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005


221 000

90 000

46 605,—

Uwagi Koszty parkingu i biletów służbowych zwracane przez personel oraz zapewnienie infrastruktury i usług związanych z przyjmowaniem JAA.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/649

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 6 DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 6 0

600 601

Dochody z usług świadczonych odpłatnie Koordynacja SAFA ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

p.m. p.m. p.m.

66 000

0,—

66 000

0,—

Tytuł 6 — Razem

p.m.

66 000

0,—

L 126/650

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 6 DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 — DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

600

Dochody z usług świadczonych odpłatnie

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

66 000

0,—

Uwagi Dochody z usług jakości i standaryzacji świadczonych odpłatnie dla JAA. 601 Koordynacja SAFA

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

Uwagi Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/36/WE w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, str. 16).

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/651

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 7 KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 7 0

701

Bilans sprawozdania z wykonania budżetu w roku poprzednim ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

Tytuł 7 — Razem RAZEM

p.m. 60 144 000

p.m. 66 463 000

p.m. 36 132 374,—

L 126/652

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 7 KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

ROZDZIAŁ 7 0 — KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

701

Bilans sprawozdania z wykonania budżetu w roku poprzednim

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Deficyt do pokrycia z dodatkowych dochodów z pozycji budżetowej 1 0 0 lub 2 0 0.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/653

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 17 Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA PRZYJĘCIA I IMPREZY Tytuł 1 — Razem 30 509 000 890 000 100 000 845 000 10 000 32 354 000 22 499 000 2 696 000 623 000 465 000 35 000 26 318 000 12 414 050,— 1 377 920,— 23 144,— 133 827,— 18 477,— 13 967 418,—

2 20 21 22 23 24

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA Tytuł 2 — Razem 4 874 000 2 844 000 230 000 866 000 786 000 9 600 000 4 180 000 999 000 107 000 853 000 410 000 6 549 000 2 105 976,— 846 460,— 70 351,— 186 712,— 218 827,— 3 428 326,—

3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

WYDATKI OPERACYJNE WYDAWANIE CERTYFIKATÓW DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI STWORZENIE BAZY DANYCH INFORMACJA I PUBLIKACJE WYDATKI NA POSIEDZENIA KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE SZKOLENIA TECHNICZNE DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ Tytuł 3 — Razem 9 220 000 680 000 2 970 000 250 000 450 000 700 000 1 100 000 2 300 000 280 000 240 000 18 190 000 26 000 000 411 000 2 580 000 125 000 310 000 365 000 850 000 2 230 000 165 000 560 000 33 596 000 8 371 819,— 13 627,— 586 303,— 80 367,— 92 498,— 108 185,— 57 481,— 944 277,— 12 627,— 0,— 10 267 184,—

4 40 41

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI PROGRAMY BADAWCZE Tytuł 4 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 0,—

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.