Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 4

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 4

Strona 4 z 16

RAZEM

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

L 126/654

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102 1103

Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia Wynagrodzenie podstawowe Dodatki rodzinne Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze Dodatki sekretarskie Artykuł 1 1 0 — Razem 21 680 000 2 010 000 3 080 000 4 000 26 774 000 15 600 000 1 325 000 2 245 000 5 000 19 175 000 8 575 521,— 702 598,— 1 198 193,— 4 523,— 10 480 835,—


111 1110 1111 1112 1113

Inny personel Personel pomocniczy Oddelegowanie ekspertów krajowych Członkowie personelu tymczasowego Pracownicy kontraktowi Artykuł 1 1 1 — Razem 280 000 0 360 000 1 160 000 1 800 000 400 000 30 000 280 000 1 100 000 1 810 000 426 341,— 0,— 218 515,— 468 229,— 1 113 085,—

113 1130 1131 1132 1133

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych Artykuł 1 1 3 — Razem 1 213 000 738 000 189 000 286 000 581 000 153 000 224 000 0 958 000 293 435,— 74 928,— 116 843,— p.m. 485 206,—

114 1140 1141 1142 1143 1144 1145

Różne dodatki i zasiłki Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego Dodatki mieszkaniowe i transportowe Stałe dodatki służbowe Specjalny dodatek dla księgowych i urzędników finansowych Inne dodatki Artykuł 1 1 4 — Razem 189 000 3 000 186 000 p.m. p.m. 0 p.m. 150 000 5 000 145 000 p.m. p.m. 0 992,— 62 962,— p.m. p.m. p.m. 39 117,— 103 071,—

115 1150

Praca w godzinach nadliczbowych Praca w godzinach nadliczbowych Artykuł 1 1 5 — Razem 5 000 5 000 5 000 5 000 1 394,— 1 394,—

117 1170 1171 1172 1173

Świadczenia dodatkowe Koszty tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń Usługi administracyjne Centrum Tłumaczeń Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych Usługi zewnętrzne Artykuł 1 1 7 — Razem p.m. p.m. 166 000 10 000 176 000 p.m. p.m. 140 000 10 000 150 000 44 750,— 1 530,— 92 000,— 16 597,— 154 877,—

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/655

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ

Artykuł Pozycja 119 1190 1191

11 12 13 14

— — — —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy) WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Wskaźnik korygujący Wskaźnik korygujący Wyrównanie wynagrodzeń Artykuł 1 1 9 — Razem ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 57 000 295 000 352 000 30 509 000 55 000 196 000 251 000 22 499 000 75 582,— p.m. 75 582,— 12 414 050,—

ROZDZIAŁ 1 2

120 1200 1201 1202 1203 1204

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu Koszty podróży Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia Koszty związane z przeprowadzką Tymczasowe diety dzienne Artykuł 1 2 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM 0 20 000 350 000 200 000 320 000 890 000 890 000 300 000 170 000 1 086 000 370 000 770 000 2 696 000 2 696 000 123 151,— 23 044,— 696 381,— 175 737,— 359 607,— 1 377 920,— 1 377 920,—

ROZDZIAŁ 1 3

130 1300

Koszty podróży i wyjazdów służbowych Wydatki administracyjnych podróży służbowych Artykuł 1 3 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM 100 000 100 000 100 000 623 000 623 000 623 000 23 144,— 23 144,— 23 144,—

ROZDZIAŁ 1 4

140 1400

Restauracje i stołówki Restauracje i stołówki Artykuł 1 4 0 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 126 POZ 637 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 839 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 807 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 775 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 733 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 689 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 599 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 533 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 475 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 421 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 373 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 339 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 289 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 259 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 225 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 171 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

 • Dz. U. L126 - 115 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 69 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 39 z 200716.5.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L126 - 1 z 200716.5.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.