Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 127 POZ 1

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 127 POZ 1

Strona 1 z 2
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1 (2007/301/WE)

L 127/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY


Tytuł Rozdział 5 50 Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) Korekta budżetu 2007 (EUR) Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

Treść

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO Tytuł 5 — Razem 16 994 002 16 994 002 16 994 002 16 994 002 — —

6 60

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW Tytuł 6 — Razem – 9 295 414 – 9 295 414 – 9 295 414 – 9 295 414 p.m. —

RAZEM

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/3

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 5 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

Artykuł Pozycja Treść Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) Korekta budżetu 2007 (EUR) Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

ROZDZIAŁ 5 0

500 5000

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego Pozycja 5 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM 16 994 002 16 994 002 16 994 002 16 994 002 16 994 002 16 994 002 p.m. — —

Tytuł 5 — Razem

16 994 002

16 994 002

L 127/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 5 NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

500 5000

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) Korekta budżetu 2007 (EUR) Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

16 994 002

16 994 002

p.m.

Uwagi Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego (art.16 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń z dnia 22 grudnia 2003 r.).

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/5

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 6 ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

ROZDZIAŁ 6 0 — ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

Artykuł Pozycja Treść Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) Korekta budżetu 2007 (EUR) Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

ROZDZIAŁ 6 0

600 6000

Zwroty na rzecz zleceniodawców Zwroty na rzecz zleceniodawców Pozycja 6 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM – 9 295 414 – 9 295 414 – 9 295 414 – 9 295 414 – 9 295 414 – 9 295 414 — p.m. p.m.

Tytuł 6 — Razem RAZEM

– 9 295 414

– 9 295 414

L 127/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 6 ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

ROZDZIAŁ 6 0 — ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

600 6000

Zwroty na rzecz zleceniodawców Zwroty na rzecz zleceniodawców

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) Korekta budżetu 2007 (EUR) Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

– 9 295 414

– 9 295 414

Uwagi Zwrot salda rachunku wyniku z poprzedniego roku budżetowego.

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/7

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

WYDATKI

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) Korekta budżetu 2007 (EUR) Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

ROZDZIAŁ 1 1

111 1110 1115

Personel pomocniczy i personel lokalny Personel pomocniczy Personel kontraktowy Pozycja 1 1 1 — Razem ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 880 000 440 000 1 320 000 630 000 440 000 1 070 000 250 000 p.m. 250 000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 127 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L127 - 33 z 200716.5.2007

    Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1

  • Dz. U. L127 - 13 z 200716.5.2007

    Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.