Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 127 POZ 13

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 127 POZ 13

Strona 1 z 7
16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/13

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1 (2007/302/WE)

L 127/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007


Razem 2007

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 21 997 000 21 997 000 15 030 000 15 030 000 37 027 000 37 027 000

2 20 21 22 23 24 25

DOCHODY RÓŻNE DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI DOCHODY Z WYNAJMU DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW DAROWIZNY I ZAPISY DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. — — — — — — — p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

RAZEM

21 997 000

15 030 000

37 027 000

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/15

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

TYTUŁ 1 SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2007 PZB 1/2007 Razem 2007

ROZDZIAŁ 1 0

100 1000

Subwencja Wspólnoty Europejskiej Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej) Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej) Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej) Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 5 perspektywy finansowej) Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar stosunków zewnętrznych Pozycja 1 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM — 120 000 21 997 000 21 997 000 — 115 316 15 030 000 15 030 000

4 759 000 — 11 736 000 5 382 000

4 136 932 — 5 839 177 4 546 382 392 194

8 895 932 — 17 575 177 9 928 382 392 194 — 235 316 37 027 000 37 027 000

1010 1011 1012 1013 1020 1030

Tytuł 1 — Razem

21 997 000

15 030 000

37 027 000

L 127/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.5.2007

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

TYTUŁ 1 SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100 1000

Subwencja Wspólnoty Europejskiej Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne”

Rok finansowy 2007 PZB 1/2007 Razem 2007

4 759 000

4 136 932

8 895 932

1010

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury

Rok finansowy 2007 PZB 1/2007 Razem 2007

1011

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej)

Rok finansowy 2007 PZB 1/2007 Razem 2007

11 736 000

5 839 177

17 575 177

1012

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej)

Rok finansowy 2007 PZB 1/2007 Razem 2007

5 382 000

4 546 382

9 928 382

1013

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej)

Rok finansowy 2007 PZB 1/2007 Razem 2007

392 194

392 194

1020

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 5 perspektywy finansowej)

Rok finansowy 2007 PZB 1/2007 Razem 2007

1030

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar stosunków zewnętrznych

Rok finansowy 2007 PZB 1/2007 Razem 2007

120 000

115 316

235 316

16.5.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 127 POZ 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L127 - 33 z 200716.5.2007

    Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1

  • Dz. U. L127 - 1 z 200716.5.2007

    Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.