Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 45 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2007 na rzecz określonych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1930)

Data ogłoszenia:2007-05-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 45 - Strona 3

Strona 3 z 4

Artykuł 3 W odniesieniu do grypy ptaków Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Central Veterinary Laboratory w Addlestone (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku V do dyrektywy 92/40/EWG.

(8) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 378/2007 (Dz.U. L 95 z 5.4.2007, str. 1).

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/47

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 406 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.


Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniany instytut poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 90 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 4 W odniesieniu do choroby pęcherzykowej świń Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Pirbright Laboratory (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku III do dyrektywy 92/119/EWG. Artykuł 8 W odniesieniu do afrykańskiego pomoru koni Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Laboratorio central de veterinaria de Madrid w Algete (Hiszpania) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku I do dyrektywy 92/35/EWG.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 126 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 5 W odniesieniu do pryszczycy Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Pirbright Laboratory (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku XVI do dyrektywy 2003/85/WE.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 98 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., z czego maksymalnie 38 000 EUR zostanie przeznaczone na organizację warsztatu technicznego poświęconego technikom diagnostycznym afrykańskiego pomoru koni.

Artykuł 9 Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 274 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. W odniesieniu do choroby niebieskiego języka Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Pirbright Laboratory (Zjednoczone Królestwo) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku II do dyrektywy 2000/75/WE.

Artykuł 6 W odniesieniu do chorób ryb Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz duńskiego Krajowego Instytutu Weterynarii (Veterinærinstituttet) w Aarhus (Dania) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku C do dyrektywy 93/53/EWG.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniane laboratorium poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 373 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., z czego maksymalnie 45 000 EUR zostanie przeznaczone na organizację warsztatu technicznego poświęconego technikom diagnostycznym choroby niebieskiego języka.

Pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych, zgodnie z ich rozumieniem w rozporządzeniu (WE) nr 1754/2006, które wspomniany instytut poniesie w związku z programem prac, i wynosi maksymalnie 150 000 EUR w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 128 POZ 45 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 50 z 200716.5.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/338/WPZiB z dnia 14 maja 2007 r. przedłużające obowiązywanie niektórych środków ograniczających wobec Uzbekistanu

 • Dz. U. L128 - 49 z 200716.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2007 r. zatwierdzająca systemy automatycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku naruszenia przepisów, opracowane przez Danię, Niemcy i Zjednoczone Królestwo (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2036)

 • Dz. U. L128 - 43 z 200716.5.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 18/2006 (ex N 524/2005), którą Włochy zamierzały wprowadzić dla małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1175) (1)

 • Dz. U. L128 - 31 z 200716.5.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu (1)

 • Dz. U. L128 - 26 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2007 z dnia 15 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L128 - 19 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L128 - 16 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2007 z dnia 15 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia nowego zastosowania Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L128 - 13 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2007 z dnia 15 maja 2007 r. dotyczące dopuszczenia produktu fermentacji Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) jako dodatku do pasz (1)

 • Dz. U. L128 - 6 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2007 z dnia 15 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na mięso drobiowe przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki

 • Dz. U. L128 - 3 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 535/2007 z dnia 15 maja 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 maja 2007 r.

 • Dz. U. L128 - 1 z 200716.5.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 534/2007 z dnia 15 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.