Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 137 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Data ogłoszenia:2007-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 137 POZ 1

Strona 1 z 40
30.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Uzupełnienie 47: Regulamin nr 48 Wersja 4 (zawierająca poprawkę 1)


Uwzględniająca wszystkie obowiązujące teksty w tym: Seria poprawek 03 – Data wejścia w życie: 10 października 2006 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wniosek o udzielenie homologacji 4. Homologacja 5. Specyfikacje ogólne 6. Specyfikacje poszczególnych urządzeń 7. Zmiana i rozszerzenie homologacji typu pojazdu lub rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje za niezgodność produkcji 10. Ostateczne zaprzestanie produkcji 11. Nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz służb administracyjnych 12. Przepisy przejściowe

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Komunikat dotyczący udzielenia, odmowy, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji typu pojazdu w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej na mocy regulaminu nr 48 Układ znaków homologacji Powierzchnia świateł, oś i środek odniesienia oraz kąty widoczności geometrycznej Widoczność światła czerwonego do przodu i widoczność światła białego do tyłu Warunki obciążenia stosowane do ustalania zmian pionowego ustawienia świateł mijania

Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5

L 137/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2007

Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9

Pomiar zmiany odchylenia wiązki świateł mijania w funkcji obciążenia Oznaczenie nominalnego ustawienia początkowego, o którym mowa w pkt 6.2.6.1.1 niniejszego regulaminu Sterowanie korektorem ustawienia świateł, o którym mowa w pkt 6.2.6.2.2 niniejszego regulaminu Kontrola zgodności produkcji

Załącznik 10 Przykłady możliwych źródeł światła Załącznik 11 Widoczność oznakowania odblaskowego z tyłu I z boku pojazdu

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do homologacji pojazdów silnikowych przeznaczonych do użytkowania na drogach, z nadwoziem lub bez nadwozia, posiadających przynajmniej cztery koła i rozwijających maksymalną prędkość konstrukcyjną przekraczającą 25 km/h, oraz do ich przyczep, z wyjątkiem pojazdów szynowych, maszyn i ciągników rolniczych lub leśnych oraz pojazdów przeznaczonych do robót publicznych.

2. DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu: 2.1. 2.2. „Homologacja pojazdu” oznacza zatwierdzenie danego typu pojazdu w odniesieniu do liczby i sposobu rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. „Typ pojazdu w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej” oznacza pojazdy, które nie różnią się między sobą w sposób zasadniczy w odniesieniu do cech opisanych w pkt 2.2.1–2.2.4. Ponadto za nienależące do „pojazdów różnego typu” uważa się: pojazdy, które różnią się w rozumieniu pkt 2.2.1–2.2.4, lecz różnice te nie pociągają za sobą zmian w odniesieniu do typu, liczby, umiejscowienia i geometrycznej widoczności świateł oraz nachylenia świateł mijania wymaganych dla danego typu pojazdu, oraz pojazdy wyposażone lub niewyposażone w światła dodatkowe: 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.3. 2.4. 2.5. wymiary i zewnętrzny kształt pojazdu; liczba i umiejscowienie urządzeń; korektor ustawienia świateł przednich; układ zawieszenia. „Płaszczyzna poprzeczna” oznacza płaszczyznę pionową, prostopadłą do środkowej wzdłużnej płaszczyzny pojazdu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 137 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 68 z 200730.5.2007

    Regulamin nr 51 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych mających co najmniej cztery koła w odniesieniu do ich emisji hałasu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.