Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 137 POZ 68

Tytuł:

Regulamin nr 51 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych mających co najmniej cztery koła w odniesieniu do ich emisji hałasu

Data ogłoszenia:2007-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 137 POZ 68

Strona 1 z 28
L 137/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2007

Regulamin nr 51 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów silnikowych mających co najmniej cztery koła w odniesieniu do ich emisji hałasu Uzupełnienie 50: Regulamin nr 51 Wersja 1 Uwzględniająca wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement 5 do serii poprawek 02 – data wejścia w życie: 18 czerwca 2007 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Zakres Definicje Wniosek o homologację Oznakowania Homologacja Specyfikacje Zmiana i rozszerzenie homologacji typu pojazdu Zgodność produkcji Sankcje za niezgodność produkcji Ostateczne zaprzestanie produkcji Przepisy przejściowe Nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych, oraz służb administracyjnych

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Komunikat dotyczący homologacji albo rozszerzenia lub odmowy lub cofnięcia homologacji albo ostatecznego zaprzestania produkcji typu pojazdu w odniesieniu do jego emisji hałasu zgodnie z Regulaminem nr 51 Ustalenia dotyczące znaku homologacji Metody i przyrządy do mierzenia hałasu wytwarzanego przez pojazdy silnikowe (metoda pomiarowa A) Klasyfikacja pojazdów Układy wydechowe zawierające materiały włókniste Hałas wytwarzany przez sprężone powietrze Kontrole zgodności produkcji Specyfikacje terenu badań Dane dotyczące badań pojazdu zgodnie metodą pomiarową B Metody i przyrządy do mierzenia hałasu wytwarzanego przez pojazdy silnikowe

Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 Załącznik 10

30.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/69

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do pojazdów kategorii M i N (1) w odniesieniu do hałasu.

2. DEFINICJE

Do celu niniejszego regulaminu: 2.1. 2.2. „Homologacja pojazdu” oznacza homologację typu pojazdu w odniesieniu do hałasu. „Typ pojazdu” oznacza kategorię pojazdów silnikowych, które nie różnią się pod względem takich istotnych aspektów, jak kształt lub materiały nadwozia (zwłaszcza komora silnika i jego izolacji akustycznej); długość i szerokość pojazdu; typ silnika (z zapłonem wymuszonym lub sprężeniowym, dwu- lub czterosuwowy, z tłokiem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym), liczba i pojemność cylindrów, liczba i typ gaźników lub układu wtrysku, układ zaworów, znamionowa maksymalna moc oraz odpowiadająca(-e) jej prędkość (prędkości) silnika, bądź typ silnika elektrycznego; układ przeniesienia napędu, ilość biegów i przełożeń; układ redukcji hałasu, określony w poniższych ppkt 2.3 i 2.4. Niezależnie od przepisów ppkt 2.2.2 i 2.2.4, pojazdy inne niż zaliczone do kategorii M1 i N1 (1), mające ten sam typ silnika i/lub różne całkowite przełożenia skrzyni biegów, mogą być uważane za pojazdy tego samego typu. Jednakże, jeżeli powyższe różnice wymagają innej metody badania, różnice te należy uznać za powodujące różnicę typu. 2.3. „Układ redukcji hałasu” oznacza kompletny zestaw części składowych niezbędnych do ograniczenia hałasu wytwarzanego przez pojazd silnikowy i jego wydech. „Układy redukcji hałasu różnych typów” oznaczają układy redukcji hałasu, które różnią się pod względem takich istotnych aspektów, jak to, iż: ich części, określone w ppkt 4.1, noszą różne nazwy handlowe lub oznaczenia; charakterystyki materiałów tworzących część składową są różne lub części składowe różnią się pod względem kształtu lub rozmiaru; zmiany procedury pokrywania powierzchni (cynkowania, aluminiowania, itp.) nie uważa się za powodującą różnicę typu; zasady eksploatacji co najmniej jednej części składowej są inne; ich części składowe są montowane w różny sposób; ilość tłumików dźwięku wlotu i/lub wydechu jest różna.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 137 POZ 68 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L137 - 1 z 200730.5.2007

    Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.