Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 140 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów siedmiu członków z Grecji i pięciu zastępców członków z Grecji

Data ogłoszenia:2007-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 140 POZ 47

1.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/47

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów siedmiu członków z Grecji i pięciu zastępców członków z Grecji (2007/370/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a) na stanowisko członka Komitetu Regionów:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,


— pan Panayotis PSOMIADIS, prefekt Salonik, na miejsce pana Christosa CHATZPOULOSA,

uwzględniając wniosek rządu Grecji,

— pan Georgios PAPASTERGIOU, prefekt Pierii, na miejsce pana Dimitriosa STAMATISA,

a także mając na uwadze, co następuje: — pan Nikitas KAKLAMANIS, burmistrz Aten, na miejsce pani Theodory BAKOYANNI,

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE (1) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r.

— pan Andreas FOURAS, burmistrz Patras, na miejsce pana Andreasa KARAVOLASA,

(2)

Sześć stanowisk członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu pana CHATZOPOULOUSA, pana STAMATISA, pani BAKOYANNI, pana KARAVOLASA, pana KAMARASA i pana TZANIKOSA. Jedno stanowisko członka zwolniło się w związku z rezygnacją pana TZATZANISA. Pięć stanowisk zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu pana GEORGAKISA, pana KOUTSOULISA, pana MACHIMARISA, pana SPARTSISA i pana SPYRIDONA,

— pan Grigorios ZAFIROPOULOS, burmistrz Chalandri (Ateny), na miejsce pana Pavlosa KAMARASA,

— pan Dimitrios TSINGOUNIS, burmistrz Leonidio (Arkadia), na miejsce pana Panayotisa TZANIKOSA,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

— pan Konstantinos TZATZANIS, radny w prefekturze Pireusu, na miejsce pana Konstantinosa TZATZANISA, radnego miejskiego Pireusu; Artykuł 1

b) na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów:

Na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r., zostają niniejszym mianowani:

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.

— pan Konstantinos KONTOYORGOS, prefekt Eurytanii, na miejsce pana Theodorosa GEORGAKISA,

L 140/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2007

— pan Dimitrios DRAKOS, prefekt Mesinii, na miejsce pana Georgiosa KOUTSOULISA, — pan Dimitrios KALOGEROPOULOS, burmistrz Egaleo (Ateny), na miejsce pana Georgiosa MACHIMARISA, — pan Dimitrios PREVEZANOS, radny gminy Skiathos (Magnezja), na miejsce pana Ioannisa SPARTSISA, — pan Spyros SPYRIDON, radny w prefekturze Aten – Pireusu, na miejsce pana Spyrosa SPYRIDONA, burmistrza Poros.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2007 r. W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 140 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L140 - 59 z 20071.6.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (  Dz.U. L 328 z 24.11.2006)

 • Dz. U. L140 - 58 z 20071.6.2007

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2007/27/WE z dnia 15 maja 2007 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksazolu, indoksakarbu, mezosulfuronu, 1-metylocyklopropenu, MCPA i MCPB, tolilfluanidu i tritikonazolu (  Dz.U. L 128 z 16.5.2007)

 • Dz. U. L140 - 55 z 20071.6.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu, o którym mowa w Umowie przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, z dnia 22 marca 2007 r. dotycząca przyjęcia jego regulaminu wewnętrznego, w tym zakresu uprawnień i struktury grup roboczych WE–Albania

 • Dz. U. L140 - 52 z 20071.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/20/WE mającej na celu przekształcenie „Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii” w Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacyjności

 • Dz. U. L140 - 49 z 20071.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2007 r. zmieniająca decyzje 84/247/EWG i 84/419/EWG w odniesieniu do ksiąg zwierząt zarodowych dla ras z gatunku bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2199) (1)

 • Dz. U. L140 - 44 z 20071.6.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/31/WE z dnia 31 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie rozszerzenia stosowania substancji aktywnej fostiazatu (1)

 • Dz. U. L140 - 42 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 603/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L140 - 40 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 602/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L140 - 38 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 601/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L140 - 36 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 600/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L140 - 34 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 599/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L140 - 31 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 598/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L140 - 27 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 597/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L140 - 24 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 596/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2007 r.

 • Dz. U. L140 - 23 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L140 - 21 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 594/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L140 - 3 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 593/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (1)

 • Dz. U. L140 - 1 z 20071.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 592/2007 z dnia 31 maja 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.