Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 148 POZ 27

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 301 z 31.10.2006)

Data ogłoszenia:2007-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 148 POZ 27

9.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/27

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 301 z dnia 31 października 2006 r.) Strona 16, pierwsza kolumna: zamiast: powinno być: „6813 20”, „6813 20, 6813 81, 6813 89”.


Strona 16, kod 8522 90, druga kolumna: zamiast: „Zespoły i podzespoły składające się z dwóch lub więcej części lub elementów złączonych ze sobą, do aparatury objętej podpozycją 8520 90”, „Zespoły i podzespoły składające się z dwóch lub więcej części lub elementów złączonych ze sobą, do aparatury objętej podpozycją 8519 81 95 i 8519 89 90”.

powinno być:

Strona 151, kod 2008 30 51, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Cząstki grejpfrutów”, „Cząstki grejpfrutów, włącznie z pomelo”.

Strona 152, kod 2008 30 71, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Cząstki grejpfrutów”, „Cząstki grejpfrutów, włącznie z pomelo”.

Strona 311, Dział 44, Uwagi: zamiast: „4. Wyroby objęte pozycją 4410, 4411 lub 4412 mogą być ufomowane w ksztalty stosowane do towarów objętych pozycją 4409, gięte, falowane, perforowane, cięte lub formowane w kształty inne niż kwadraty lub prostokąty oraz podlegające dowolnym innym operacjom, pod warunkiem że nie nadadzą one im wlaściwości artykułów objętych innymi pozycjami.”, „4. Wyroby objęte pozycją 4410, 4411 lub 4412 mogą być obrobione w taki sposób, aby tworzyć kształty dopuszczone w odniesieniu do towarów objętych pozycją 4409, gięte, falowane, perforowane, cięte lub formowane w kształty inne niż kwadraty lub prostokąty lub poddane dowolnym innym operacjom, pod warunkiem że nie nada to im charakteru artykułów objętych innymi pozycjami.”.

powinno być:

Strona 319, wiersz przed kodem 4412 94, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Pozostała”, „Pozostałe”.

Strona 319, kod 4412 94 90, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Pozostała”, „Pozostałe”.

L 148/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2007

Strona 319, kod 4412 99 30, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Zawierająca przynajmniej jedną warstwę z płyty wiórowej”, „Zawierające przynajmniej jedną warstwę z płyty wiórowej”.

Strona 319, kod 4412 99 70, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Pozostała”, „Pozostałe”.

Strona 472, wiersz po kodzie 7306 19 90, trzecia kolumna: skreśla się: „bez cła”.

Strona 476, wiersz po kodzie 7314 39 00, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Pozostała krata, siatka i ogrodzenie, spawane na przecięciach:”, „Pozostała tkanina, krata, siatka i ogrodzenie:”.

Strona 561, wiersz po kodzie 8486 90 10, trzecia kolumna: skreśla się: „bez cła”.

Strona 571, kod 8516 60, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty:”, „Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; grille i ruszty:”.

Strona 571, kod 8516 60 51, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Piekarniki do wbudowania”, „Płyty grzewcze do wbudowania”.

Strona 578, kod 8528 49 10, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Czarno-biała lub inna monochromatyczna”, „Czarno-białe lub inne monochromatyczne”.

Strona 579, kod 8528 59 10, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Czarno-biała lub inna monochromatyczna”, „Czarno-białe lub inne monochromatyczne”.

Strona 579, kod 8528 69 91, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Czarno-biała lub inna monochromatyczna”, „Czarno-białe lub inne monochromatyczne”.

9.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/29

Strona 594, Dział 87, Uwagi: zamiast: „2. W niniejszym dziale określenie »ciągniki« oznacza pojazdy przeznaczone do ciągnięcia lub pchania innych pojazdów, urządzeń lub ładunków, nawet wyposażone w osprzęt umożliwiający, w połączeniu z podstawowym wykorzystaniem ciągnika, transport narzędzi, nasion, nawozów lub pozostałych towarów.”, „2. W niniejszym dziale określenie »ciągniki« oznacza pojazdy skonstruowane zasadniczo do ciągnięcia lub pchania innych pojazdów, urządzeń lub ładunków, nawet wyposażone w osprzęt umożliwiający, w połączeniu z podstawowym wykorzystaniem ciągnika, transport narzędzi, nasion, nawozów lub pozostałych towarów.”.

powinno być:

Strona 610, Dział 90, Uwagi: zamiast: powinno być: Strona 650: zamiast: „Agenzia delle Dogane Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli Via Mario Carucci, 71 00143 Roma”, „Agenzia delle Dogane Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli Via Mario Carucci, 71 I-00143 Roma e Istituto Nazionale di Statistica Servizio Commercio con l’Estero Via Cesare Balbo 16 I-00184 Roma”. Strona 651, Dział 98 (zawartość tabeli): zamiast: powinno być: „Właściwy dyrektor izhy celnej”, „Właściwy dyrektor izby celnej”. „1. h) …zapisu dźwięku (pozycja 8519 lub 8520); głowic dźwiękowych…”, „1. h) …zapisu dźwięku (pozycja 8519); głowic dźwiękowych…”.

powinno być:

Strona 853, lp. 60, kod 0803 00 19: skreśla się liczbę porządkową 60.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 148 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 25 z 20079.6.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 613/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (  Dz.U. L 141 z 2.6.2007)

 • Dz. U. L148 - 24 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2004/409/WE uznającą zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu możliwego włączenia ethaboxamu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2336) (1)

 • Dz. U. L148 - 17 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2007 r. dotycząca przepisów krajowych w sprawie wykorzystania krótkołańcuchowych chlorowanych parafin zgłoszonych przez Królestwo Niderlandów na podstawie art. 95 ust. 4 Traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2361) (1)

 • Dz. U. L148 - 11 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/377/EWG w odniesieniu do metodologii stosowanej w celu zbierania danych dotyczących cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (1)

 • Dz. U. L148 - 9 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia diazynonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2339) (1)

 • Dz. U. L148 - 7 z 20079.6.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 maja 2007 r. dotycząca niewłączenia oksydemetonu metylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2098) (1)

 • Dz. U. L148 - 5 z 20079.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 639/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające po raz 78. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L148 - 3 z 20079.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 638/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L148 - 1 z 20079.6.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 637/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.