Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 149 POZ 17

Tytuł:

Oświadczenie Komisji

Data ogłoszenia:2007-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 149 POZ 17

9.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/17

OŚWIADCZENIE KOMISJI Na podstawie informacji, które zostaną przekazane Komisji przez państwa członkowskie, oraz z odpowiednim wyprzedzeniem przed przeglądem ram finansowych w latach 2008–2009 Komisja dokona analizy wydatków poniesionych i przewidywanych — zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym — na zarządzanie siecią Natura 2000; analiza ta ma służyć dostosowaniu instrumentów wspólnotowych, a zwłaszcza programu LIFE+, oraz zagwarantowaniu wysokiego poziomu współfinansowania wspólnotowego.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 149 POZ 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L149 - 18 z 20079.6.2007

    Protokół o sprostowaniu do Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (państwami członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej podpisanego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. (  Dz.U. L 157 z 21.6.2005)

  • Dz. U. L149 - 1 z 20079.6.2007

    Rozporządzenie (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.