Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 149 POZ 18

Tytuł:

Protokół o sprostowaniu do Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (państwami członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej podpisanego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. (  Dz.U. L 157 z 21.6.2005)

Data ogłoszenia:2007-06-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 149 POZ 18

L 149/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.6.2007

SPROSTOWANIA

PROTOKÓŁ O SPROSTOWANIU do Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej podpisanego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 157 z dnia 21 czerwca 2005 r.)


Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu, podpisanego w Rzymie dnia 30 kwietnia 2007 r., którego depozytariuszem jest Rząd Republiki Włoskiej. 1. Protokół dotyczący warunków i uzgodnień w sprawie przyjęcia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej Załącznik VI do protokołu (wykaz, o którym mowa w art. 20 protokołu: środki przejściowe dla Bułgarii), rozdział 10 (Środowisko naturalne)

a)

Strona 123, część B (Gospodarka odpadami), ust. 3 (tymczasowe odstępstwa od dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów), pkt 7 zamiast: powinno być: „7. Składowisko popiołu przy »Toplofikatsia-Ruse« EC »Ruse Wschód«, Ruse, Ruse;”; „7. Składowisko popiołu przy »Toplofikatsia-Ruse«, EC »Ruse-Iztok«, Ruse, Ruse;”.

b)

Strona 125, część D (Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem), ust.1 dotyczący dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, pod nagłówkiem „Do dnia 31 grudnia 2011 roku:” zamiast: powinno być: „— EC »Ruse Wschód« – Ruse (działalność 1.1)”; „— EC »Ruse-Iztok« – Ruse (działalność 1.1)”;

zamiast: powinno być:

„— EC »Bobov dol« – Sofia (działalność 1.1)”; „— EC »Bobov dol« – Bobov dol (działalność 1.1)”.

c)

Strona 127, część D (Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem), ust. 2 dotyczący dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania zamiast: powinno być: „— EC »Ruse-Wschód«:”; „— EC »Ruse-Iztok«:”;

9.6.2007

2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 149/19

Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej Załącznik VI (wykaz, o którym mowa w art. 23 Aktu przystąpienia: środki przejściowe dla Bułgarii), rozdział 10 (Środowisko naturalne)

a)

Strona 297, część B (Gospodarka odpadami), ust. 3 (tymczasowe odstępstwa od dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów), pkt 7 zamiast: powinno być: „7. Składowisko popiołu przy »Toplofikatsia-Ruse« EC »Ruse Wschód«, Ruse, Ruse;”; „7. Składowisko popiołu przy »Toplofikatsia-Ruse«, EC »Ruse-Iztok«, Ruse, Ruse;”.

b)

Strona 298 i 299, cześć D (kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem), ustęp 1 dotyczący dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, pod nagłówkiem „Do dnia 31 grudnia 2011 roku:” zamiast: powinno być: „— EC »Ruse Wschód« – Ruse (działalność 1.1)”; „— EC »Ruse-Iztok« – Ruse (działalność 1.1)”;

zamiast: powinno być:

„— EC »Bobov Dol« – Sofia (działalność 1.1)”; „— EC »Bobov dol« – Bobov dol (działalność 1.1)”.

c)

Strona 301, część D (Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych i zarządzanie ryzykiem), ust. 2 dotyczący dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania zamiast: powinno być: „— EC »Ruse-Wschód«:”; „— EC »Ruse-Iztok«:”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 149 POZ 18 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L149 - 17 z 20079.6.2007

    Oświadczenie Komisji

  • Dz. U. L149 - 1 z 20079.6.2007

    Rozporządzenie (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.