Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 102

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

Data ogłoszenia:2007-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 102

Strona 102 z 110

c)

L 15/188

2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2007

Wieloczęściowy górny fartuch włoka typu klapowego Wieloczęściowy górny fartuch włoka to kawałek tkaniny sieciowej posiadającej we wszystkich swoich częściach oczka, których rozmiar, niezależnie od tego czy część tkaniny sieciowej jest mokra czy sucha, jest nie mniejszy niż rozmiar oczek sieci worka włoka, pod warunkiem że: a) każda część tkaniny sieciowej: i) jest przymocowana swoją przednią krawędzią wyłącznie wzdłuż worka włoka pod kątami prostymi do jego osi podłużnej; jest szerokości przynajmniej równej szerokości worka włoka (takie szerokości należy mierzyć pod kątami prostymi do osi podłużnej worka włoka w punkcie połączenia); i ma długość nie większą niż dziesięć oczek; i


ii)

iii) b)

łączna długość wszystkich części tak przymocowanej tkaniny sieciowej nie przekracza dwóch trzecich długości worka włoka.

20.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

POLSKI FARTUCH

L 15/189

3.

Górny fartuch o dużych oczkach (zmodyfikowany typ polski) Górny fartuch o dużych oczkach składa się z kwadratowego kawałka tkaniny sieciowej wykonanej z takiego samego materiału jak worek włoka lub z pojedynczego, grubego materiału bezwęzłowego, przymocowanego do tylnego odcinka górnej części worka włoka i przykrywający całość lub dowolny odcinek jego górnej części, przy czym całość w stanie mokrym ma wielkość oczek dwa razy większą niż worek włoka i przymocowana jest do worka włoka jedynie wzdłuż krawędzi bocznych, przedniej i tylnej w ten sposób, że każde oczko tej tkaniny sieciowej pokrywa się dokładnie z czterema oczkami worka włoka.

L 15/190

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK IX

20.1.2007

ŁAŃCUCHY PRZEGUBOWE WŁOKÓW KREWETKOWYCH: OBSZAR REGULOWANY NAFO

Łańcuchy przegubowe to łańcuchy, liny lub kombinacja obydwu, które mocują pertę do liny połowowej lub liny osadkowej w zmiennych przedziałach czasowych. Określenia „lina połowowa” i „lina osadkowa” stosuje się zamiennie. Niektóre statki wykorzystują jedną linę; inne wykorzystują zarówno linę połowową, jak i linę osadkową, tak jak pokazano na rysunku. Długość łańcucha przegubowego jest mierzona od środka łańcucha lub drutu przechodzącego przez pertę (środek perty) do dolnej części liny połowowej. Poniższy rysunek pokazuje sposób pomiaru długości łańcucha przegubowego.

20.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK X MINIMALNE WYMIARY RYB (*)

L 15/191

Gatunek Całe

Oskrobane i wypatroszone, pozbawione skóry lub nie; świeże lub schłodzone, mrożone lub solone. Tuszki Tuszki bez ogonów Tuszki rozdzielone

Dorsz Halibut niebieski Niegładzica Żółcica

41 cm 30 cm 25 cm 25 cm

27 cm Nie dotyczy 19 cm 19 cm

22 cm Nie dotyczy 15 cm 15 cm

27/25 cm (**) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

(*) Rozmiary ryb odnoszą się do długości ogonowej dla dorsza oraz długości całkowitej w odniesieniu do pozostałych gatunków. (**) Dolna granica dla ryb solonych.

L 15/192

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK XI REJESTRACJA POŁOWÓW (WPISY W DZIENNIKU POŁOWOWYM) WPISY W DZIENNIKU POŁOWOWYM

20.1.2007

Pozycja

Standardowy kod

Nazwa statku Przynależność państwowa statku Nr rejestracyjny statku Port rejestru Rodzaj stosowanych narzędzi połowowych (oddzielny wpis dla każdego rodzaju narzędzi) Rodzaj narzędzi Data — dzień — miesiąc — rok Pozycja — szerokość geograficzna — długość geograficzna — obszar statystyczny Liczba zaciągów w trakcie 24-godzinnego okresu (1) Liczba godzin poławiania narzędziami połowowymi w trakcie 24-godzinnego okresu ( 1) Nazwy gatunków (załącznik I) Dzienny połów każdego z gatunków (zaokrąglona waga w stanie surowym w tonach metrycznych) Dzienny połów każdego z gatunków przeznaczonych do spożycia w formie ryb przez ludzi Dzienny połów każdego z gatunków nadający się na mączkę rybną Dzienne odrzuty dla każdego z gatunków Miejsce(-a) przeładunku Data(-y) przeładunku Podpis kapitana

(1)

01 02 03 04 10

20 21 22 31 32 33 10 41 50 61 62 63 70 71 80

Jeżeli wykorzystywane są co najmniej dwa rodzaje narzędzi połowowych w trakcie tego samego 24-godzinnego okresu, należy dokonać oddzielnych wpisów dla różnych rodzajów narzędzi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 102 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.