Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 103

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

Data ogłoszenia:2007-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 103

Strona 103 z 110

20.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KODY NARZĘDZI POŁOWOWYCH

Kategorie narzędzi połowowych Standardowy skrót kodu

L 15/193

Sieci okrążające Z liną ściągającą (okrężnice) — — Okrężnice obsługiwane z jednego statku Okrężnice obsługiwane z dwóch statków PS PS1 PS2 LA SB SV SDN SSC SPR SX

Bez lin ściągających (lampara) Niewody Niewody obsługiwane z łodzi lub statku — — — Niewody duńskie Niewody szkockie Niewody obsługiwane z dwóch statków


Niewody (nieokreślone) Włoki Pułapki w formie ceramicznych garnków (amfor) lub koszy Włoki denne — — — — — — Włoki rozprzowe Włoki rozpornicowe ( ) Tuki Włoki homarcowe Włoki krewetkowe Włoki denne (nieokreślone)

1

FPO

TBB OTB PTB TBN TBS TB

Włoki pelagiczne — — — — Włoki rozpornicowe Tuki Włoki krewetkowe Włoki pelagiczne (nieokreślone) OTM PTM TMS TM OTT OT PT TX

Bliźniacze włoki rozpornicowe Włoki rozpornicowe (nieokreślone) Tuki (nieokreślone) Pozostałe włoki (nieokreślone) Pławnice i sieci oplątujące Pławnice stawne (kotwiczone) Pławnice dryfujące Słępy Wontony palowe (mocowane na palach) Drygawice Wontony – drygawice Pławnice i sieci oplątujące (nieokreślone) Pławnice (nieokreślone) Pułapki Pułapki stacjonarne odkryte

GNS GND GNC GNF GTR GTN GEN GN

FPN

L 15/194

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2007

Kategorie narzędzi połowowych

Standardowy skrót kodu

Żaki Sieci stawne Przegrody, płoty, obstawy itd. Samołówka nadwodna (do połowu ryb wyskakujących z wody) Pułapki (nieokreślone) Haki i takle Wędy ręczne z wędziskiem lub bez (obsługiwane ręcznie) (2) Wędy ręczne z wędziskiem lub bez (mechaniczne) (2) Takle stawne Takle dryfujące Takle (nieokreślone) Haki ciągnione Haki i takle (nieokreślone) (3) Narzędzia zaczepiające i raniące Harpuny Dragi Draga ciągniona przez statek Draga ręczna Podrywki Podrywki przenośne Podrywki obsługiwane ze statku Podrywki obsługiwane z wybrzeża Podrywki (nieokreślone) Narzędzia nakrywkowe Zarzutnia Narzędzia nakrywkowe (nieokreślone) Urządzenia połowowe Pompy Dragi mechaniczne Urządzenia połowowe (nieokreślone) Różne narzędzia połowowe (4) Rekreacyjne narzędzia połowowe Narzędzie nieznane lub nieokreślone

(1) (2) (3) (4)

FYK FSN FWR FAR FIX

LHP LHM LLS LLD LL LTL LX

HAR

DRB DRH

LNP LNB LNS LN

FCN FG

HMP HMD HMX MIS RG NK

Agencje rybackie mogą oznaczyć burtowe i rufowe włoki denne oraz burtowe i rufowe włoki pelagiczne odpowiednio jako OTB-1 i OTB-2 oraz OTM-1 i OTM-2. Włącznie z podrywkami. Kod LDV w odniesieniu do wykorzystywanych w połowach piotrosza sznurowych narzędzi połowowych zostanie zachowany dla celów danych historycznych. Pozycja ta obejmuje: sieci ręczne oraz cedzakowe, sieci typu drive-in, ręczne zbierane z wykorzystaniem prostych przyrządów obsługiwanych ręcznie ze sprzętem do nurkowania lub bez sprzętu do nurkowania, trucizny i materiały wybuchowe, wyszkolone zwierzęta, połowy elektryczne.

20.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KODY STATKÓW RYBACKICH

L 15/195

A.

Podstawowe rodzaje statków

Kod FAO Rodzaj statku

BO CO DB DM DO DOX FO FX GO HOX HSF KO LH LL LO LP LT MO MSN MTG MTS NB NO NOX PO SN SO SOX SP SPE SPT TO TOX TS TSF TSW TT TTF

Statek ochrony rybołówstwa Szkolny statek rybacki Statek do połowów dragą używający dragi statkowej Statek do połowów dragą używający dragi mechanicznej (opróżnianej ciągle) Statek do połowów dragą Statek do połowów dragą N.E.I. Statek do przewozu ryb Statek rybacki N.E.I. Lugier (statek poławiający pławnicami) Statek baza N.E.I. Statek baza przetwórnia Statek szpital Statek do połowu ręcznego bez wędziska Statek do połowu taklami oceanicznymi Statek do połowu taklami Statek dokonujący połowów wędziskami i taklami Statek rybacki do połowu hakami ciągnionymi Statki wielozadaniowe Sejner przystosowany również do połowu ręcznego bez wędziska Lugrotrawler Trawler przystosowany również do połowów okrężnicą Tender łowiący na podrywkę sieciową Statek łowiący na podrywkę sieciową Statek łowiący na podrywkę sieciową N.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 103 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.