Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 38

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

Data ogłoszenia:2007-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 38

Strona 38 z 110

Gatunek: Plamiak Melanogrammus aeglefinus

Strefa:

IV; Wody WE strefy IIa HAD/2AC4.

Belgia Dania Niemcy Francja Niderlandy Szwecja Zjednoczone Królestwo WE Norwegia TAC

498 (1) 3 425 (1) 2 180 (1) 3 799 (1) 374 (1) 241 (1) 36 466 (1) 46 983 (1) 7 657 54 640 Analityczny TAC Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1)

W przypadku podjęcia decyzji o ponownym otwarciu połowów okowiela kwoty te podlegają przeglądowi po odjęciu odpowiedniej wielkości związanej z przyłowami przemysłowymi.


Warunki specjalne W ramach limitów wyżej wymienionych kwot, w określonych strefach nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

Wody norweskie strefy IV (HAD/*04N-)

WE

34 948

Gatunek: Plamiak Melanogrammus aeglefinus

Strefa:

wody norweskie na południe od 62o N HAD/04-N.

Szwecja WE TAC

707 707 Nie dotyczy Analityczny TAC Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

20.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/53

Gatunek: Plamiak Melanogrammus aeglefinus

Strefa:

VIb, XII, XIV HAD/6B1214

Belgia Niemcy Francja Irlandia Zjednoczone Królestwo WE TAC

10 12 509 363 3 721 4 615 4 615 Analityczny TAC Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Gatunek: Plamiak Melanogrammus aeglefinus

Strefa:

wody WE stref Vb i VIa HAD/5BC6A.

Belgia Niemcy Francja Irlandia Zjednoczone Królestwo WE TAC

15 18 738 1 037 5 392 7 200 7 200 Analityczny TAC Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

L 15/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2007

Gatunek: Plamiak Melanogrammus aeglefinus

Strefa:

VII, VIII, IX i X; Wody WE CECAF 34.1.1 HAD/7/3411

Belgia Francja Irlandia Zjednoczone Królestwo WE TAC

128 7 680 2 560 1 152 11 520 11 520 Zapobiegawczy TAC. Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Warunki specjalne W ramach limitów wyżej wymienionych kwot, w strefie nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej:

VIIa (HAD/*07)

Belgia Francja Irlandia Zjednoczone Królestwo

19 85 511 564

WE 1 179 Składając Komisji sprawozdanie dotyczące wykorzystania kwot, państwa członkowskie określają ilości złowione w strefie ICES VIIa. Wyładunki plamiaka złowionego w strefie ICES VIIa są zabronione, jeśli takie wyładunki ogółem przekroczyły 1 275 ton.

Gatunek: Witlinek Merlangius merlangus

Strefa:

IIIa WHG/03A.

Dania Niderlandy Szwecja WE TAC

1 326 (1) 5 ( 1) 142 (1) 1 473 (1) 1 500 Zapobiegawczy TAC. Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1)

W przypadku podjęcia decyzji o ponownym otwarciu połowów okowiela kwoty te podlegają przeglądowi po odjęciu odpowiedniej wielkości związanej z przyłowami przemysłowymi.

20.1.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/55

Gatunek: Witlinek Merlangius merlangus

Strefa:

IV; Wody WE strefy IIa WHG/2AC4.

Belgia Dania Niemcy Francja Niderlandy Szwecja Zjednoczone Królestwo WE Norwegia TAC

655 (1) 2 833 (1) 737 (1) 4 257 (1) 1 637 (1) 4 ( 1) 11 297 (1) 21 420 (1) 2 380 (2) 23 800 Zapobiegawczy TAC. Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.