Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 86

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

Data ogłoszenia:2007-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 86

Strona 86 z 110

58o00'N szerokości geograficznej, 1o00'W długości geograficznej,

58o00'N szerokości geograficznej, 2o00'W długości geograficznej,

wschodnie wybrzeże Szkocji na 2o00'W długości geograficznej.

5.2. Jednakże dopuszcza się połowy dokonywane w celach badań naukowych, aby monitorować zasoby dobijakowatych w danym obszarze oraz skutki jego zamknięcia.

6.

Obszar występowania plamiaka w strefie ICES VI Zabrania się wszelkich połowów, z wyjątkiem połowów za pomocą takli, na obszarach zamkniętych w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:


Punkt nr

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

1 2 3 4

57o00'N 57o00'N 56o30'N 56o30'N

15o00'W 14o00'W 14o00'W 15o00'W

20.1.2007

7.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/155

Ograniczenia połowów dorsza w strefach ICES VI i VII

7.1. Strefa ICES VIa Do dnia 31 grudnia 2007 r. zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej na obszarach zamkniętych w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami loksodromy punktów o następujących współrzędnych geograficznych, mierzonych zgodnie z układem współrzędnych WGS84: — — — — — — 59o05'N, 06o45'W 59o30'N, 06o00'W 59o40'N, 05o00'W 60o00'N, 04o00'W 59o30'N, 04o00'W 59o05'N, 06o45'W.

7.2. Strefy ICES VII f oraz g Od dnia 1 lutego 2007 r. do dnia 31 marca 2007 r. zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności połowowej w granicach następujących prostokątów ICES: 30E4, 31E4, 32E3. Zakazu nie stosuje się w obrębie 6 mil morskich od linii podstawowej.

7.3. W drodze odstępstwa od przepisów pkt 7.1 oraz 7.2 zezwala się na prowadzenie działalności połowowej przy pomocy więcierzy i koszy na określonych obszarach i w określonych okresach pod warunkiem, że: i) ii) na pokład nie wnosi się żadnych narzędzi połowowych z wyjątkiem więcierzy i koszy, oraz na pokładzie nie zatrzymuje się organizmów morskich innych niż mięczaki i skorupiaki.

7.4. W drodze odstępstwa od pkt 7.1 i 7.2 prowadzenie działalności połowowej jest dozwolone w granicach obszarów, określonych w tych punktach przy pomocy sieci o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 55 mm pod warunkiem, że: i) ii) na pokład nie wnosi się sieci o rozmiarze oczek równym 55 mm lub większym, oraz na pokładzie nie zatrzymuje się ryb innych niż śledź, makrela, sardynka, ostrobok, szprot, błękitek oraz srebrzyk.

8.

Techniczne środki ochronne na Morzu Irlandzkim

8.1. W okresie od 14 lutego 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r. zabrania się stosowania wszelkich włoków dennych, niewodów lub podobnych narzędzi ciągnionych, wszelkich pławnic, drygawic, sieci oplątujących lub podobnych sieci statycznych lub wszelkich narzędzi połowowych zawierających haczyki w części rejonu ICES VIIa ograniczonego przez: — — wschodnie wybrzeże Irlandii i wschodnie wybrzeże Irlandii Północnej oraz proste linie kolejno łączące następujące współrzędne geograficzne: — — — — punkt na wschodnim wybrzeżu półwyspu Ards w Irlandii Północnej na 54 o 30 N, 54o 30_ N, 04o 50_ W, 54o 15_ N, 04o 50_ W, punkt na wschodnim wybrzeżu Irlandii na 53o 15_ N.

L 15/156

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2007

8.2. W drodze odstępstwa od pkt 8.1 na określonym powyżej obszarze i w określonym powyżej okresie:

a)

stosowanie dennych włoków rozpornicowych jest dozwolone pod warunkiem, że na pokładzie nie znajdują się inne rodzaje narzędzi połowowych i że takie sieci:

i)

mają oczka o rozmiarze 70 mm do 79 mm lub 80 mm do 99 mm, oraz

ii)

należą tylko do jednego przedziału rozmiaru oczka sieci, oraz

iii)

nie zawierają indywidualnych oczek, niezależnie od miejsca ich umieszczenia w sieci, o rozmiarze większym niż 300 mm, oraz

iv)

są stosowane wyłącznie w obszarze ograniczonym odcinkami loksodromy łączącymi kolejno następujące współrzędne:

— — — — — — — — — —

53o 30' N, 05o 30' W 53o 30' N, 05o 20' W 54o 20' N, 04o 50' W 54o 30' N, 05o 10' W 54o 30' N, 05o 20' W 54o 00' N, 05o 50' W 54o 00' N, 06o 10' W 53o 45' N, 06o 10' W 53o 45' N, 05o 30' W 53o 30' N, 05o 30' W;

b)

stosowanie włoków separacyjnych jest dozwolone pod warunkiem, że na pokładzie nie znajdują się inne rodzaje narzędzi połowowych i że takie sieci:

i)

spełniają warunki określone w lit. a), oraz

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 15 POZ 1 - Strona 86 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.