Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 154 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Dyrektywa 2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych (1)

Data ogłoszenia:2007-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 154 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 20

2)

3)

f)

g) h)

i) j)

Podczas transportu i normalnego obchodzenia się, o ile instrukcje producenta nie wskazują inaczej, wyroby pirotechniczne powinny zawierać skład pirotechniczny. 4) Wyroby pirotechniczne nie powinny zawierać: a) b) 5) komercyjnych środków wybuchowych, z wyjątkiem prochu dymnego i mieszanek rozbłyskowych; wojskowych środków wybuchowych.

Różne grupy wyrobów pirotechnicznych muszą również spełniać przynajmniej następujące wymagania: A. Wyroby pirotechniczne widowiskowe 1. Producent zalicza wyroby pirotechniczne widowiskowe do różnych klas zgodnie z art. 3, w zależności od zawartości materiału wybuchowego, bezpiecznej odległości, poziomu hałasu itp. Klasa będzie wyraźnie wskazana na etykiecie. a) Dla wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 1 muszą być spełnione następujące warunki: (i) (ii) bezpieczna odległość musi wynosić co najmniej 1 m. Jednakże w stosownych przypadkach bezpieczna odległość może być mniejsza; maksymalny poziom hałasu nie może przekraczać 120 dB (A, imp) lub równoważnego poziomu hałasu mierzonego za pomocą innej, odpowiedniej metody, w bezpiecznej odległości;


14.6.2007

PL

(iii) (iv) b)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

klasa 1 nie może zawierać petard, baterii petard, petard rozbłyskowych i baterii petard rozbłyskowych; opadające resztki w klasie 1 nie mogą zawierać więcej niż 2,5 mg piorunianu srebra.

L 154/11

Dla wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 2 muszą być spełnione następujące warunki: (i) (ii) bezpieczna odległość musi wynosić co najmniej 8 m1. Jednakże w stosownych przypadkach bezpieczna odległość może być mniejsza; maksymalny poziom hałasu nie może przekraczać 120 dB (A, imp) lub równoważnego poziomu hałasu mierzonego za pomocą innej, odpowiedniej metody, w bezpiecznej odległości.

c)

Dla wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 3 muszą być spełnione następujące warunki: i) ii) bezpieczna odległość musi wynosić co najmniej 15 m. Jednakże w stosownych przypadkach bezpieczna odległość może być mniejsza; maksymalny poziom hałasu nie może przekraczać 120 dB (A, imp) lub równoważnego poziomu hałasu mierzonego za pomocą innej, odpowiedniej metody, w bezpiecznej odległości.

2. 3. 4. 5.

Wyroby pirotechniczne widowiskowe mogą wyłącznie być skonstruowane z materiałów ograniczających do minimum ryzyko dla zdrowia, mienia i środowiska ze strony odłamków. Sposób zapłonu musi być wyraźnie widoczny lub określony przez etykietę bądź instrukcję. Wyroby pirotechniczne widowiskowe nie mogą poruszać się w sposób nieobliczalny bądź nieprzewidywalny. Wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3 należy chronić przed przypadkowym zapłonem za pomocą osłony, opakowania bądź struktury wyrobu. Wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 4 należy chronić przed przypadkowym zapłonem sposobami określonymi przez producenta.

B.

Pozostałe wyroby pirotechniczne 1. 2. 3. 4. Wyroby pirotechniczne muszą być zaprojektowane w taki sposób, by ograniczyć do minimum ryzyko dla zdrowia, mienia i środowiska podczas normalnego korzystania. Sposób zapłonu musi być wyraźnie widoczny lub określony przez etykietę bądź instrukcję. Wyroby pirotechniczne muszą być zaprojektowane w taki sposób, by ograniczyć do minimum ryzyko dla zdrowia, mienia i środowiska ze strony odłamków w razie przypadkowego zapłonu. W stosownych przypadkach wyroby pirotechniczne działają prawidłowo aż do daty ważności określonej przez producenta.

C.

Zapalniki 1. 2. 3. 4. Zapalniki muszą być zdolne do pewnego zapłonu i posiadać wystarczającą zdolność zapłonu we wszystkich normalnych przewidywalnych warunkach użytkowania. Zapalniki należy chronić przed wyładowaniem elektrostatycznym w normalnych przewidywalnych warunkach przechowywania i użytkowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 154 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L154 - 25 z 200714.6.2007

    Decyzja nr 624/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2013)

  • Dz. U. L154 - 23 z 200714.6.2007

    Decyzja nr 623/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2002/2/WE zmieniającą dyrektywę Rady 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi

  • Dz. U. L154 - 22 z 200714.6.2007

    Dyrektywa 2007/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. uchylająca dyrektywę Rady 71/304/EWG dotyczącą zniesienia ograniczeń swobody świadczenia usług w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane oraz udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawcom działającym za pośrednictwem agencji i oddziałów (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.