Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 106

Tytuł:

Regulamin nr 103 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych katalizatorów pojazdów o napędzie silnikowym

Data ogłoszenia:2007-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 106

Strona 1 z 8
L 158/106

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2007

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują skutki prawne w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regulamin nr 103 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych katalizatorów pojazdów o napędzie silnikowym


Uzupełnienie 102: Regulamin nr 103

Zawiera cały ważny tekst aż do: Poprawka 1 – Data wejścia w życie: 6 lipca 2000 r. Poprawka 2 – Data wejścia w życie: 4 kwietnia 2005 r.

1. ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do homologacji typu katalizatorów, jako oddzielnych jednostek technicznych, przeznaczonych do zainstalowania w jednym lub więcej typów pojazdów silnikowych kategorii M1 i N1 jako części zamienne.

2. DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu:

2.1.

„Katalizator w wyposażeniu oryginalnym” oznacza katalizator lub zespół katalizatorów objętych homologacją typu, które są dostarczone do pojazdu i których typy są podane w dokumentach powiązanych z załącznikiem 2 do Regulaminu nr 83. „Zamienny katalizator” oznacza katalizator lub zespół katalizatorów, dla których może być uzyskana homologacja zgodnie z niniejszym regulaminem, innych niż określone w ppkt 2.1 powyżej. „Oryginalny zamienny katalizator” oznacza katalizator lub zespół katalizatorów, których typy są podane w dokumentach powiązanych z załącznikiem 2 do Regulaminu nr 83, lecz które są oferowane na rynku jako oddzielne jednostki techniczne przez posiadacza homologacji typu pojazdu. „Typ katalizatora” oznacza katalizatory, które nie różnią się pod względem takich istotnych aspektów jak: (i) (ii) liczba pokrytych podłoży, struktura i materiał; typ aktywności katalitycznej (utleniający, trójdrożny…);

2.2.

2.3.

2.4.

(iii) objętość, stosunek powierzchni czołowej i długość podłoża; (iv) zawartość materiału katalizatora; (v) stosunek materiału katalizatora;

(vi) gęstość komórki; (vii) wymiary i kształt; (viii) ochrona cieplna.

2.5.

„Typ pojazdu” Patrz: ppkt 2.3. Regulaminu nr 83.

19.6.2007

2.6.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/107

„Homologacja zamiennego katalizatora” oznacza homologację katalizatora, który ma być zainstalowany jako część zamienna w jednym lub więcej określonych typów pojazdów w odniesieniu do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, poziomu hałasu i wpływu na osiągi pojazdu oraz, w stosownym przypadku, na pokładowy system diagnostyczny (OBD). „Zamienny katalizator pogorszonej jakości” oznacza katalizator, który został zużyty pod wpływem starzenia lub którego jakość została pogorszona w sztuczny sposób do takiego stopnia, że spełnia wymagania ustanowione w pkt 1 dodatku 1 do załącznika 11 do Regulaminu nr 83.

2.7.

3.

WNIOSEK O HOMOLOGACJĘ

3.1.

Wniosek o homologację typu katalizatora składa jego producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Dla każdego typu zamiennego katalizatora, dla którego żądana jest homologacja, do wniosku o homologację dołącza się następujące dokumenty w trzech egzemplarzach: rysunki zamiennego katalizatora określające w szczególności wszystkie charakterystyki wymienione w ppkt 2.4. niniejszego regulaminu; opis typu lub typów pojazdu, dla których zamienny katalizator jest przeznaczony. Należy podać numer i/lub symbole charakteryzujące typ(-y) silnika i pojazdu. opis i rysunki przedstawiające położenie katalizatora względem kolektora(-ów) wydechowego(-ych) spalin silnika; rysunki wskazujące zamierzone położenie znaku homologacji; wskazanie, czy zamienny katalizator ma być zgodny z wymaganiami ODB; wzór dokumentu informacyjnego podano w dodatku 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 106 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L158 - 34 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M1 i N1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną

  • Dz. U. L158 - 1 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 89 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w zakresie ograniczania prędkości maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania prędkości II. Pojazdów w zakresie montażu homologowanego ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP) III. Ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.