Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 31

Tytuł:

Regulamin nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M1 i N1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną

Data ogłoszenia:2007-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 31

Strona 31 z 55

7.1.2.1. Zużycie paliwa (warunki miejskie): .................................................................................................. l/100 km 7.1.2.2. Zużycie paliwa (warunki pozamiejskie): ........................................................................................... l/100 km 7.1.2.3. Zużycie paliwa (jazda łączona): ........................................................................................................ l/100 km 7.1.3. W przypadku pojazdów wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego, które posiadają układ okresowej regeneracji zgodnie z definicją w pkt 2.16 niniejszego regulaminu, wyniki badania muszą być pomnożone przez współczynnik Ki z załącznika 10. Pojazdy z napędem elektrycznym (2) Pomiar zużycia energii elektrycznej


7.2. 7.2.1.

7.2.1.1. Zużycie energii elektrycznej: .............................................................................................................. Wh/km 7.2.1.2. Łączny czas poza zakresem tolerancji w cyklu: .......................................................................................... sec 7.2.2. Pomiar zasięgu:

7.2.2.1. Zasięg: ..................................................................................................................................................... km 7.2.2.2. Łączny czas poza zakresem tolerancji w cyklu: .......................................................................................... sec 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5. 7.3.6. 7.3.7. 7.3.8. 7.3.9. Pojazd wyposażony w hybrydowy elektryczny układ napędowy z doładowaniem zewnętrznym (OVC) Masa wyemitowanego CO2 (warunek A, jazda łączona (5)): ..................................................................... g/km Masa wyemitowanego CO2 (warunek B, jazda łączona (5)): ...................................................................... g/km Masa wyemitowanego CO2 (ważona, jazda łączona (5)): .......................................................................... g/km Zużycie paliwa (warunek A, jazda łączona (5)): ................................................................................. l/100 km Zużycie paliwa (warunek B, jazda łączona (5)): ................................................................................. l/100 km Zużycie paliwa (ważone, jazda łączna (5)): ........................................................................................ l/100 km Zużycie energii elektrycznej (warunek A, jazda łączona (5)): ................................................................. Wh/km Zużycie energii elektrycznej (warunek B, jazda łączona (5)): ................................................................. Wh/km Zużycie energii elektrycznej (ważone, jazda łączona (5)): ...................................................................... Wh/km

7.3.10. Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną: ................................................................................................. km

L 158/66

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2007

Pojazd oddano do badania dnia: ..................................................................................................................... Placówka techniczna przeprowadzająca badania homologacyjne: ..................................................................... Numer sprawozdania służby technicznej: ........................................................................................................ Data sprawozdania sporządzonego przez służbę techniczną: ........................................................................... Homologacja udzielona/rozszerzona/odmowa homologacji/homologacja wycofana (2) Przyczyny rozszerzenia (odpowiednio): ........................................................................................................... Uwagi: ......................

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L158 - 106 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 103 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych katalizatorów pojazdów o napędzie silnikowym

  • Dz. U. L158 - 1 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 89 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w zakresie ograniczania prędkości maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania prędkości II. Pojazdów w zakresie montażu homologowanego ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP) III. Ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.