Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 33

Tytuł:

Regulamin nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M1 i N1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną

Data ogłoszenia:2007-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 33

Strona 33 z 55

W przypadku zainstalowania sprężarki doładowującej, w warunkach badania należy nastawić ją na normalny stan działania. Wszystkie zastosowane smary powinny odpowiadać zaleceniom producenta pojazdu, przy czym należy wymienić je w sprawozdaniu z badań. Opony będą zgodne z typem wskazanym jako oryginalne oprzyrządowanie przez producenta pojazdu i zostaną napompowane do ciśnienia zalecanego dla obciążenia i prędkości badawczych. Ciśnienie zostanie wskazane w sprawozdaniu z badań.


1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.4. 1.4.1.

Wyliczenie wartości CO2 i zużycia paliwa Masa wyemitowanego CO2, wyrażona w g/km, jest obliczana na podstawie wyników pomiarów, z uwzględnieniem postanowień zawartych w dodatku 8 do załącznika 4 do regulaminu 83, obowiązującego w momencie homologacji pojazdu.

1.4.1.1. Dla celów tych obliczeń gęstość CO2 wynosi QCO2 = 1,964 g/litr. 1.4.2. Wartości zużycia paliwa są obliczane na podstawie emisji węglowodorów, tlenku węgla i dwutlenku węgla, określonej na podstawie wyników pomiarów, z uwzględnieniem postanowień zawartych w dodatku 8 do załącznika 4 do regulaminu 83, obowiązującego w momencie homologacji pojazdu. Zużycie paliwa, wyrażone w litrach na 100 km (w przypadku benzyny, LPG lub oleju napędowego) lub w m3 na 100 km (w przypadku gazu ziemnego), wylicza się w oparciu o następujące wzory: a) dla pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym, zasilanych benzyną: FC = (0,1154/D) ∙ [(0,866 ∙ HC) + (0,429 ∙ CO) + (0,273 ∙ CO2)] b) dla pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym, zasilanych LPG: FCnorm = (0,1212/0,538) ∙ [(0,825 ∙ HC) + (0,429 ∙ CO) + (0,273 ∙ CO2)]

1.4.3.

19.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Jeśli skład paliwa zastosowanego do badania różni się od składu przyjętego do wyliczenia znormalizowanego zużycia, na wniosek producenta, zastosowany może być współczynnik korygujący cf, jak poniżej: FCnorm = (0,1212/0,538) ∙ (cf) ∙ [(0,825 ∙ HC) + (0,429 ∙ CO) + (0,273 ∙ CO2)] Współczynnik korygujący cf, który można zastosować, określa się w następujący sposób: cf = 0,825 + 0,0693 ∙ nactual gdzie: nactual = faktyczny współczynnik H/C zastosowanego paliwa

L 158/69

c)

dla pojazdów z silnikiem o zapłonie iskrowym, zasilanych gazem ziemnym: Fcnorm = (0,1336/0,654) ∙ [(0,749 ∙ HC) + (0,429 ∙ CO) + (0,273 ∙ CO2)]

d)

dla pojazdów z silnikiem o zapłonie samoczynnym: FC = (0,1155/D) ∙ [(0,866 ∙ HC) + (0,429 ∙ CO) + (0,273 ∙ CO2)] W powyższych wzorach: FC = zużycie paliwa w litrach na 100 km (w przypadku benzyny, LPG lub oleju napędowego) lub w m3 na 100 km (w przypadku gazu ziemnego)

HC = zmierzona emisja węglowodorów w g/km CO = zmierzona emisja tlenku węgla w g/km CO2 = zmierzona emisja dwutlenku węgla w g/km D = gęstość paliwa stosowanego w badaniach

W przypadku paliw gazowych jest to gęstość w temperaturze 15 °C.

L 158/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2007

ZAŁĄCZNIK 7 METODA POMIARU ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ POJAZDY WYPOSAŻONE W ELEKTRYCZNY UKŁAD NAPĘDOWY

1.

KOLEJNOŚĆ BADANIA

1.1.

Struktura Badanie składa się z dwóch części (patrz: rysunek 1): a) b) cyklu miejskiego, obejmującego cztery podstawowe cykle miejskie; cyklu pozamiejskiego.

W przypadku ręcznej wielobiegowej skrzyni biegów, operator zmienia biegi zgodnie ze specyfikacją producenta. Jeśli pojazd posiada różne tryby napędu, które mogą być dobierane przez kierowcę, operator wybierze tryb najbardziej dopasowany do krzywej docelowej.

Rysunek 1 Kolejność badania – pojazdy kategorii M1 i N1

Teoretyczna odległość Średnia prędkość

= =

11 022 m 33,6 km/h

1.2.

Cykl miejski Cykl miejski składa się z czterech cyklów podstawowych po 195 sekund każdy i łącznie trwa 780 sekund. Opis podstawowego cyklu miejskiego przedstawiono na rysunku 2 i w tabeli 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L158 - 106 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 103 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych katalizatorów pojazdów o napędzie silnikowym

  • Dz. U. L158 - 1 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 89 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w zakresie ograniczania prędkości maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania prędkości II. Pojazdów w zakresie montażu homologowanego ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP) III. Ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.