Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 36

Tytuł:

Regulamin nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M1 i N1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną

Data ogłoszenia:2007-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 36

Strona 36 z 55

maksymalny czas =

3 ∙ znamionowa pojemność akumulatora (Wh) zasilanie sieciowe (W)

2.4.1.2.3. Pełne naładowanie akumulatora Akumulator naładowany zgodnie z procedurą doładowania nocnego do momentu spełnienia kryteriów zakończenia doładowania. 2.4.2. Realizacja cyklu i pomiar odległości Wykazuje się koniec okresu doładowania t0 (wyłączenie). Hamownia podwoziowa ustawiona zostanie metodą opisaną w dodatku do niniejszego załącznika. W ciągu czterech godzin od t0 dwa razy przeprowadza się cykl złożony z czterech podstawowych cyklów miejskich i cyklu pozamiejskiego na hamowni podwoziowej (odległość badawcza: 22 km, czas trwania badania: 40 minut). Pod koniec rejestruje się pomiar Dtest – odległość przejechaną w km. 2.4.3. Doładowanie akumulatora Pojazd należy podłączyć do sieci zasilającej w ciągu 30 minut od dwukrotnej realizacji cyklu złożonego z czterech podstawowych cyklów miejskich i cyklu pozamiejskiego. Pojazd zostanie naładowany zgodnie z normalną procedurą doładowania nocnego (patrz: pkt 2.4.1.2 niniejszego załącznika). Urządzenia do pomiaru energii, umieszczone pomiędzy gniazdkiem sieci zasilającej a ładowarką pojazdu, mierzą energię doładowania E dostarczaną z sieci zasilającej, a także czas doładowania. Doładowanie przerywa się po 24 godzinach od końca poprzedniego doładowania (t0). Uwaga: W przypadku wyłączenia sieci zasilającej, 24 godziny przedłuża się o czas wyłączenia. Ważność doładowania zostanie omówiona przez służby techniczne laboratorium homologacyjnego i producenta pojazdu.


L 158/78

2.4.4.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyliczenie zużycia energii elektrycznej Pomiary energii E w Wh i czasu doładowania rejestruje się w raporcie z badań. Zużycie energii elektrycznej c określa się za pomocą wzoru:

19.6.2007

c=

E Dtest

(wyrażone w Wh/km i zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej)

gdzie Dtest to odległość przejechana w czasie badania (km).

19.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/79

Dodatek do załącznika 7 Określenie łącznej mocy zużytej do napędu pojazdu wyposażonego w elektryczny układ napędowy i kalibracja hamowni

1.

WPROWADZENIE Celem niniejszego dodatku jest określenie metody pomiaru łącznej mocy zużytej do napędu pojazdu z dokładnością statystyczną ± 4 % przy stałej prędkości, a także odtworzenie tej zmierzonej mocy zużytej do napędu na hamowni z dokładnością ± 5 %.

2.

CHARAKTERYSTYKA DROGI Droga testowa powinna być płaska, prosta, wolna od przeszkód i barier wiatrowych, które niekorzystnie wpływają na zmienność mocy zużytej do napędu. Kąt nachylenia drogi testowej nie może przekraczać ± 2 %. Ten kąt nachylenia definiuje się jako współczynnik różnicy wysokości pomiędzy końcami drogi testowej do łącznej długości tej drogi. Poza tym lokalne nachylenia pomiędzy dowolnymi dwoma punktami oddalonymi o 3 m od siebie nie będą odbiegać o więcej niż ± 0,5 % od powyższego kąta nachylenia. Maksymalne poprzeczne nachylenie drogi testowej będzie równe lub niższe od 1,5 %.

3. 3.1.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE Wiatr Badanie zostanie przeprowadzone przy średnich prędkościach wiatru nieprzekraczających 3 m/s, z wartościami szczytowymi mniejszymi niż 5 m/s. Dodatkowo składnik wektora prędkości wiatru w poprzek drogi musi być mniejszy niż 2 m/s. Prędkość wiatru podlega pomiarowi 0,7 m nad powierzchnią drogi.

3.2.

Wilgotność Droga musi być sucha.

3.3.

Warunki odniesienia Ciśnienie barometryczne Temperatura Gęstość powietrza H0 = 100 kPa T0 = 293 K (20 °C) d0 = 1,189 kg/m3

3.3.1.

Gęstość powietrza

3.3.1.1. Gęstość powietrza w czasie badania, wyliczona zgodnie z punktem 3.3.1.2 poniżej, nie może różnić się o więcej niż 7,5 % od warunków odniesienia. 3.3.1.2. Gęstość powietrza wylicza się na podstawie wzoru:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L158 - 106 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 103 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych katalizatorów pojazdów o napędzie silnikowym

  • Dz. U. L158 - 1 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 89 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w zakresie ograniczania prędkości maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania prędkości II. Pojazdów w zakresie montażu homologowanego ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP) III. Ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.