Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 37

Tytuł:

Regulamin nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M1 i N1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną

Data ogłoszenia:2007-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 37

Strona 37 z 55

dT = d0 ∙

gdzie: dT d0 HT TT

HT T0 ∙ H0 TT

to gęstość powietrza w czasie badania (kg/m3) to gęstość powietrza w warunkach odniesienia (kg/m3) to łączne ciśnienie barometryczne w czasie badania (kPa) to temperatura bezwzględna w czasie badania (K)

L 158/80

3.3.2.

PL Warunki otoczenia

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2007

3.3.2.1. Temperatura otoczenia wyniesie od 5 °C (278 K) do 35 °C (308 K), a ciśnienie barometryczne znajdzie się na poziomie od 91 kPa do 104 kPa. Wilgotność względna będzie niższa od 95 %. 3.3.2.2. W porozumieniu z producentem, badania mogą być przeprowadzone w niższej temperaturze otoczenia, do 1 °C. W tym przypadku należy zastosować współczynnik korygujący wyliczony dla 5 °C.


4.

PRZYGOTOWANIE POJAZDU

4.1.

Docieranie Pojazd będzie w normalnym stanie gotowości do jazdy i wyregulowania po przejechaniu co najmniej 300 km. Opony będą dotarte w tym samym czasie co pojazd lub będą mieć głębokość bieżnika wynoszącą 90–50 % początkowej głębokości bieżnika.

4.2.

Sprawdzanie Należy wykonać następujące kontrole zgodnie ze specyfikacją producenta dla przewidzianego użytkowania: kół, wyważenia kół, opon (marka, rodzaj, ciśnienie), geometrii przedniej osi, dostosowania hamulców (zniesienie oporu szkodliwego), smarowania przedniej i tylnej osi, dostosowania zawieszenia oraz poziomu pojazdu itp. Należy sprawdzić, czy w czasie jazdy na luzie nie występuje hamowanie elektryczne.

4.3. 4.3.1.

Przygotowanie do badania Pojazd jest obciążany do swojej masy testowej, z uwzględnieniem kierowcy i urządzeń pomiarowych, rozłożonych równomiernie w miejscach do przewożenia ładunku. Okna pojazdu muszą być zamknięte. Wszelkie zasłony układu klimatyzacji, świateł przednich itp. muszą pozostawać w pozycji nieaktywnej. Pojazd musi być czysty. Bezpośrednio przed badaniem pojazd jest doprowadzany we właściwy sposób do normalnej temperatury działania.

4.3.2.

4.3.3. 4.3.4.

5.

OKREŚLONA PRĘDKOŚĆ V W celu określenia oporu toczenia przy prędkości odniesienia z krzywej oporu toczenia wymagana jest określona prędkość. Aby określić opór toczenia jako funkcję prędkości pojazdu dla wartości zbliżonej do prędkości odniesienia Vo, należy zmierzyć opory toczenia przy określonej prędkości V. Wskazane jest zmierzenie przynajmniej czterech do pięciu punktów określonej prędkości wraz z prędkościami odniesienia. Tabela 1 przedstawia określone prędkości w zależności od kategorii pojazdu. Gwiazdka (*) wyróżnia w tabeli prędkość odniesienia. Tabela 1

Kategoria Vmax.

Określone prędkości (km/h)

> 130 130 – 100 100 – 70 < 70

*

120 (**) 90 60 50 ( )

**

100 80 (*) 50 ( )

* *

80 (*) 60 40 30

60 40 30 20

40 20 20 —

20 — — —

40 ( )

( ) Prędkość odniesienia (**) Jeśli pojazd może osiągnąć taką prędkość.

19.6.2007

6.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/81

ZMIANA ENERGII PODCZAS WYBIEGU

6.1. 6.1.1.

Określenie łącznej mocy zużytej do napędu Urządzenia pomiarowe i dokładność Granica błędu nie przekroczy 0,1 sekundy dla czasu i ± 0,5 km/h dla prędkości.

6.1.2.

Procedura badania

6.1.2.1. Pojazd rozpędza się do prędkości o 5 km/h wyższej od prędkości, przy której rozpoczynają się pomiary badawcze. 6.1.2.2. Skrzynię biegów ustawia się w pozycji neutralnej lub odłącza zasilanie. 6.1.2.3. Czas t1 podlega pomiarowi w odniesieniu do pojazdu spowalnianego z: V2 = V + Δ Vkm/h do V1 = V – Δ Vkm/h gdzie: Δ V ≤ 5 km/h dla prędkości nominalnej ≤ 50 km/h Δ V ≤ 10 km/h dla prędkości nominalnej > 50 km/h 6.1.2.4. To samo badanie przeprowadza się także w kierunku przeciwnym, dokonując pomiaru czasu t2. 6.1.2.5. Uwzględnia się średnią T1 z dwóch czasów t1 i t2. 6.1.2.6. Badania powtarza się dopóki dokładność statystyczna średniej (p) tych jednostek

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L158 - 106 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 103 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych katalizatorów pojazdów o napędzie silnikowym

  • Dz. U. L158 - 1 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 89 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w zakresie ograniczania prędkości maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania prędkości II. Pojazdów w zakresie montażu homologowanego ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP) III. Ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.