Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 38

Tytuł:

Regulamin nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M1 i N1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną

Data ogłoszenia:2007-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 38

Strona 38 z 55

T=

1

n

∑ Ti n

i=1

jest równa lub mniejsza od 4 % (p ≤ 4 %). Dokładność statystyczną (p) określa się jako:

p=

gdzie: t

t.s 100 ∙ √n T

współczynnik określony w poniższej tabeli;

s n

odchylenie standardowe s = to liczba badań n t t/√n 4 3,2 1,6

5

n i=1

(Ti – T)

n–1

2

6 2,6 1,06

7 2,5 0,94

8 2,4 0,85

9 2,3 0,77

10 2,3 0,73

2,8 1,25


6.1.2.7. W y l i c z e n i e o p o r u t o c z e n i a Siłę oporu toczenia F dla określonej prędkości V wylicza się w następujący sposób:

F = (MHP + Mr)∙

2ΔV 1 ∙ [N] ΔT 3,6

L 158/82

PL gdzie: MHP masa testowa, Mr

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.6.2007

równoważna masa bezwładności wszystkich kół i części pojazdu obracających się z kołami w czasie wybiegu na drogę. Mr należy zmierzyć lub wyliczyć w odpowiedni sposób.

6.1.2.8. Opór toczenia określony na drodze koryguje się o temperaturę otoczenia w następujący sposób: Fskorygowane = k ∙ Fzmierzone

k=

RR RT

[1 + KR(t – t0)] +

RAERO d0 RT dt

gdzie: RR RAERO RT KR t t0 dt d0 opór toczenia przy prędkości V ciąg aerodynamiczny przy prędkości V całkowity opór jazdy = RR + RAERO współczynnik korygujący temperatury dla oporu toczenia, przyjęty jako równy: 3,6 × 10–3 °C temperatura otoczenia badania drogowego w °C temperatura odniesienia otoczenia = 20 °C gęstość powietrza w warunkach badania gęstość powietrza w warunkach odniesienia (20 °C, 100 kPa) = 1,189 kg/m3.

Współczynniki RR/RT i RAERO/RT zostaną podane przez producenta pojazdu w oparciu o dane normalnie dostępne spółce. Jeżeli wartości te nie są dostępne, z zastrzeżeniem zgody producenta oraz właściwej służby technicznej, można użyć danych dotyczących stosunku oporów toczenia do całkowitego oporu wynikającego z następującego wzoru:

RR RT

= aMHP + b

gdzie: MHP masa testowa a współczynniki a i b dla każdej prędkości podano w tabeli poniżej.

V (km/h) a b

–5 –4 –4 –4

20 40 60 80 100 120

7,24 ∙ 10 1,59 ∙ 10 1,96 ∙ 10 1,85 ∙ 10

0,82 0,54 0,33 0,23 0,18 0,14

1,63 ∙ 10–4 1,57 ∙ 10

–4

6.2.

Ustawienie hamowni Celem niniejszej procedury jest symulacja na hamowni łącznej mocy zużytej do napędu przy danej prędkości.

6.2.1.

Urządzenia pomiarowe i dokładność Urządzenia pomiarowe będą podobne do stosowanych na torze.

19.6.2007

6.2.2.

PL Procedura badania

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/83

6.2.2.1. Instalacja pojazdu na hamowni. 6.2.2.2. Dla hamowni podwoziowej wymaga się korekty ciśnienia w oponach (zimnych) kół napędowych. 6.2.2.3. Równoważną masę bezwładności hamowni podwoziowej ustawia się zgodnie z tabelą 2. Tabela 2

Masa testowa MHP (kg) Bezwładność równoważna I (kg)

MHP ≤ 480 480 < MHP ≤ 540 540 < MHP ≤ 595 595 < MHP ≤ 650 650 < MHP ≤ 710 710 < MHP ≤ 765 765 < MHP ≤ 850 850 < MHP ≤ 965 965 < MHP ≤ 1 080 1 080 < MHP ≤ 1 190 1 190 < MHP ≤ 1 305 1 305 < MHP ≤ 1 420 1 420 < MHP ≤ 1 530 1 530 < MHP ≤ 1 640 1 640 < MHP ≤ 1 760 1 760 < MHP ≤ 1 870 1 870 < MHP ≤ 1 980 1 980 < MHP ≤ 2 100 2 100 < MHP ≤ 2 210 2 210 < MHP ≤ 2 380 2 380 < MHP ≤ 2 610 2 610 < MHP

455 510 570 625 680 740 800 910 1 020 1 130 1 250 1 360 1 470 1 590 1 700 1 810 1 930 2 040 2 150 2 270 2 270 2 270

6.2.2.4. Pojazd i hamownię podwoziową doprowadza się do ustabilizowanej temperatury działania, aby uzyskać warunki zbliżone do warunków panujących na drodze. 6.2.2.5. Przeprowadza się działania wymienione w pkt 6.1.2 niniejszego załącznika z wyjątkiem pkt 6.1.2.4 i 6.1.2.5, zastępując MHP współczynnikiem I i Mr – Mrm we wzorze podanym w pkt 6.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L158 - 106 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 103 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych katalizatorów pojazdów o napędzie silnikowym

  • Dz. U. L158 - 1 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 89 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w zakresie ograniczania prędkości maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania prędkości II. Pojazdów w zakresie montażu homologowanego ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP) III. Ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.