Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 42

Tytuł:

Regulamin nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych w silnik spalania wewnętrznego lub w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M1 i N1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną

Data ogłoszenia:2007-06-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 42

Strona 42 z 55

3.4.2.

M1 = masa wyemitowanego CO2 w gramach na kilogram przy całkowicie naładowanym urządzeniu magazynującym energię M2 = masa wyemitowanego CO2 w gramach na kilogram przy minimalnie naładowanym urządzeniu magazynującym energię (w stanie maksymalnego rozładowania jego pojemności) De = zasięg przy zasilaniu energią elektryczną, określony zgodnie z procedurą opisaną w załączniku 9, przy czym producent musi zapewnić środki umożliwiające przeprowadzenie pomiaru dla pojazdu działającego przy zasilaniu wyłącznie energią elektryczną Dav = 25 km (założona średnia odległość między dwoma doładowaniami akumulatora) 3.4.3. Wartości zużycia paliwa wynoszą: C1 = 100 ∙ c1/Dtest1 i C2 = 100 ∙ c2/Dtest2 [l/100 km] gdzie Dtest1 i Dtest2 oznaczają odległości faktycznie przejechane w czasie badań prowadzonych w warunkach A (pkt 3.2 niniejszego załącznika) i B (pkt 3.3 niniejszego załącznika) odpowiednio, a c1 i c2 – wartości określone odpowiednio w pkt 3.2.3.5 i 3.3.2.5 niniejszego załącznika. 3.4.4. Wartości ważone zużycia paliwa należy wyliczyć jak poniżej: C = (De ∙ C1 + Dav ∙ C2)/(De + Dav) gdzie: C = zużycie paliwa w l/100 km


C1 = zużycie paliwa w l/100 km przy całkowicie naładowanym urządzeniu magazynującym energię C2 = zużycie paliwa w l/100 km przy minimalnie naładowanym urządzeniu magazynującym energię (w stanie maksymalnego rozładowania jego pojemności) De = zasięg przy zasilaniu energią elektryczną, określony zgodnie z procedurą opisaną w załączniku 9, przy czym producent musi zapewnić środki umożliwiające przeprowadzenie pomiaru dla pojazdu działającego przy zasilaniu wyłącznie energią elektryczną Dav = 25 km (założona średnia odległość między dwoma doładowaniami akumulatora) 3.4.5. Wartości zużycia energii elektrycznej wynoszą E1 = e1/Dtest1 i E4 = e4/Dtest2 [Wh/km] gdzie Dtest1 i Dtest2 oznaczają odległości faktycznie przejechane w czasie badań prowadzonych w warunkach A (pkt 3.2 niniejszego załącznika) i B (pkt 3.3 niniejszego załącznika) odpowiednio, a e1 i e4 – wartości określone odpowiednio w pkt 3.2.5 i 3.3.7 niniejszego załącznika.

L 158/88

3.4.6.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Średnie ważone wartości zużycia energii elektrycznej należy wyliczyć jak poniżej: E = (De ∙ E1 + Dav ∙ E4)/(De + Dav) gdzie: E E1 E4 = zużycie energii elektrycznej w Wh/km = zużycie energii elektrycznej w Wh/km wyliczone przy całkowicie naładowanym urządzeniu magazynującym energię = zużycie energii elektrycznej w Wh/km przy minimalnie naładowanym urządzeniu magazynującym energię (w stanie maksymalnego rozładowania jego pojemności)

19.6.2007

De = zasięg przy zasilaniu energią elektryczną, określony zgodnie z procedurą opisaną w załączniku 9, przy czym producent musi zapewnić środki umożliwiające przeprowadzenie pomiaru dla pojazdu działającego przy zasilaniu wyłącznie energią elektryczną Dav = 25 km (założona średnia odległość między dwoma doładowaniami akumulatora) 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. POJAZDY DOŁADOWYWANE ZEWNĘTRZNIE (OVC HEV) Z PRZEŁĄCZNIKIEM TRYBU DZIAŁANIA Przeprowadza się dwa badania w następujących warunkach: Warunek A: badanie przeprowadza się z użyciem w pełni naładowanego urządzenia magazynującego energię. Warunek B: badanie przeprowadza się z użyciem minimalnie naładowanego urządzenia magazynującego energię (w stanie maksymalnego rozładowania jego pojemności). Przełącznik trybu działania należy ustawić we właściwym położeniu, zgodnie z poniższą tabelą:

Tryby pracy hybrydowej

— wyłącznie zasilanie elektryczne — hybrydowy

— wyłącznie zasilanie paliwem — hybrydowy

— wyłącznie zasilanie elektryczne — wyłącznie zasilanie paliwem — hybrydowy Przełącznik w położeniu

— tryb hybrydowy n (*) — … — tryb hybrydowy m (*) Przełącznik w położeniu

Stan naładowania akumulatora

Przełącznik w położeniu

Przełącznik w położeniu

Warunek A W pełni naładowany

Tryby hybrydowy

Tryby hybrydowy

Tryby hybrydowy

Tryb hybrydowy z maksymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (**) Tryb z maksymalnym zużyciem paliwa (***)

Warunek B Minimalnie naładowany

Tryby hybrydowy

Zasilanie paliwem

Zasilanie paliwem

(*) Na przykład: tryb jazdy sportowej, ekonomicznej, miejskiej, pozamiejskiej itp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 158 POZ 34 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L158 - 106 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 103 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zamiennych katalizatorów pojazdów o napędzie silnikowym

  • Dz. U. L158 - 1 z 200719.6.2007

    Regulamin nr 89 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w zakresie ograniczania prędkości maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania prędkości II. Pojazdów w zakresie montażu homologowanego ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP) III. Ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.