Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 167 POZ 1

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 167 POZ 1

Strona 1 z 18
28.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2007 (2007/419/WE)

L 167/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2007

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005


SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Ogółem 14 744 100 14 744 100 14 398 000 14 398 000 13 670 000,— 13 670 000,—

3 30

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 3 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

9 90 99

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW Tytuł 9 — Ogółem p.m. 1 900 900 1 900 900 p.m. 57 000 57 000 0,— 0,— 0,—

OGÓŁEM

16 645 000

14 455 000

13 670 000,—

28.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/3 EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000 2001

Subwencja z Komisji 06 02 08 01 — Subwencja dla Europejskiej Agencji Kolejowej z tytułów 1 i2 06 02 08 02 — Subwencja dla Europejskiej Agencji Kolejowej z tytułu 3 Artykuł 2 0 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM 11 276 100 3 468 000 14 744 100 14 744 100 10 998 000 3 400 000 14 398 000 14 398 000 10 770 000,— 2 900 000,— 13 670 000,— 13 670 000,—

Tytuł 2 — Ogółem

14 744 100

14 398 000

13 670 000,—

L 167/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2007

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

200 2000

Subwencja z Komisji 06 02 08 01 — Subwencja dla Europejskiej Agencji Kolejowej z tytułów 1 i 2

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

11 276 100

10 998 000

10 770 000,—

Uwagi Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Dz.U. L 220 z 21.6.2004 r.). Zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporządzenia wkład na rzecz Agencji wprowadzany jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład (artykuł 06 02 08 01 Europejska Agencja Kolejowa — Subwencja z tytułów 1 i 2 — zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego). 2001 06 02 08 02 — Subwencja dla Europejskiej Agencji Kolejowej z tytułu 3

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

3 468 000

3 400 000

2 900 000,—

Uwagi Rozporządzenie (WE) nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową (Dz.U. L 220 z 21.6.2004 r.). Zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporządzenia wkład na rzecz Agencji wprowadzany jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład (artykuł 06 02 08 02 Europejska Agencja Kolejowa — Subwencja z tytułu 3 — zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego).

28.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/5 EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

TYTUŁ 3 WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 3 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 0

300 3000

Wkład państw trzecich Wkład państw trzecich (EOG) Artykuł 3 0 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

p.m.

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 167 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.