Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2007-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 9

Była członek rządu z powiązaniami z rządem.

trwającymi

8. Chigudu, Tinaye

Gubernator prowincji Manicaland

Związki z rządem i ponoszący szeroką odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka.

9. Chigwedere, Aeneas Soko

Minister edukacji, sportu i kultury, ur. 25.11.1939 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

10. Chihota, Phineas


Wiceminister przemysłu międzynarodowego

i

handlu

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

3.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/5

Imię i nazwisko

Stanowisko, inne informacje

Powody umieszczenia w wykazie

11. Chihuri, Augustine

Komisarz policji, ur. 10.3.1953 r.

Członek sił bezpieczeństwa i ponoszący szeroką odpowiedzialność za poważne naruszenia wolności pokojowych zgromadzeń.

12. Chimbudzi, Alice

Członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF)

Członek biura politycznego i jako taki posiadająca silne powiązania z rządem i jego polityką.

13. Chimutengwende, Chen

Minister stanu do spraw publicznych i interaktywnych (były minister poczty i telekomunikacji), ur. 28.8.1943 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

14. Chinamasa, Patrick Anthony

Minister sprawiedliwości, i spraw parlamentarnych, ur. 25.1.1947 r.

prawa

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

15. Chindori-Chininga, Edward Takaruza

Były minister ds. kopalń i rozwoju górnictwa, ur. 14.3.1955 r.

Były członek rządu z powiązaniami z rządem.

trwającymi

16. Chipanga, Tongesai Shadreck

Były wiceminister spraw wewnętrznych, ur. 10.10.1946 r.

Były członek rządu z powiązaniami z rządem.

trwającymi

17. Chitepo, Victoria

Członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF), ur. 27.3.1928 r.

Członek biura politycznego i jako taki posiadająca silne powiązania z rządem i jego polityką.

18. Chiwenga, Constantine

Dowódca Sił Obronnych Zimbabwe, generał (były dowódca armii, generał broni), ur. 25.8.1956 r.

Członek sił bezpieczeństwa i współwinny tworzenia lub kierowania represyjną polityką państwa.

19. Chiweshe, George

Przewodniczący, ZEC (sędzia Sądu Najwyższego i przewodniczący kontrowersyjnego komitetu wytyczania granic), ur. 4.6.1953 r.

Związki z rządem i współwinny tworzenia lub kierowania represyjną polityką państwa.

20. Chiwewe, Willard

Gubernator prowincji Masvingo (były starszy sekretarz odpowiedzialny za Służby Specjalne w Biurze Prezydenta), ur. 19.3.1949 r.

Były członek rządu, z trwającymi powiązaniami i ponoszący szeroką odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka.

21. Chombo, Ignatius Morgan Chininya

Minister ds. samorządu terytorialnego, robót publicznych i rozwoju terenów miejskich, ur. 1.8.1952 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

22. Dabengwa, Dumiso

Starszy członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF), urodzony w 1939 r.

Członek biura politycznego i jako taki posiadający silne powiązania z rządem i jego polityką.

L 173/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2007

Imię i nazwisko

Stanowisko, inne informacje

Powody umieszczenia w wykazie

23. Damasane, Abigail

Wiceminister ds. kobiet, równouprawnienia i rozwoju społeczności

Członek rządu i jako taki zaangażowana w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 44 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 46)

 • Dz. U. L173 - 35 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 38, str. 564)

 • Dz. U. L173 - 34 z 20073.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L173 - 31 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczący zmian w dodatkach do załącznika 5

 • Dz. U. L173 - 29 z 20073.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych odnoszących się do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3128) (1)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20073.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L173 - 19 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. L173 - 16 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L173 - 1 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20073.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.