Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2007-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 9

57. Matiza, Joel Biggie

Wiceminister ds. Gospodarki Mieszkaniowej na Terenach Wiejskich i Udogodnień Socjalnych, ur. 17.8.1960 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

58. Matonga, Brighton

Wiceminister ds. informacji i reklamy, ur. w 1969 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.


3.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/9

Imię i nazwisko

Stanowisko, inne informacje

Powody umieszczenia w wykazie

59. Matshalaga, Obert

Wiceminister spraw wewnętrznych (były wiceminister spraw zagranicznych), ur. 21.4.1951 r. w Mhute Kraal – Zvishavane

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

60. Matshiya, Melusi (Mike)

Stały sekretarz, ministerstwo spraw wewnętrznych

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

61. Mavhaire, Dzikamai

Członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF)

Członek biura politycznego i jako taki posiadający silne powiązania z rządem i jego polityką.

62. Mbiriri, Partson

Stały sekretarz, minister ds. samorządu terytorialnego, robót publicznych i rozwoju terenów miejskich

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

63. Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

Minister ds. kopalń i rozwoju górnictwa (były minister ds. energii i rozwoju energetyki), ur. 4.7.1952 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

64. Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

Minister ds. Gospodarki Mieszkaniowej na Terenach Wiejskich i Udogodnień Socjalnych (były przewodniczący parlamentu), ur. 15.9.1946 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

65. Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

Minister spraw wewnętrznych (były wiceminister ds. samorządu terytorialnego, robót publicznych i gospodarki mieszkaniowej), ur. 15.11.1949 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

66. Moyo, Jonathan

Minister stanu ds. informacji i reklamy w biurze prezydenta, ur. 12.1.1957 r.

Były członek rządu zaangażowany w działania, które poważnie naruszają podstawowe swobody.

67. Moyo, July Gabarari

Minister ds. energii i rozwoju energetyki (były minister ds. służby publicznej, pracy i opieki społecznej), ur. 7.5.1950 r.

Były członek powiązaniami.

rządu

z

trwającymi

68. Moyo, Simon Khaya

Zastępca sekretarza Biura Politycznego ZANU (PF) ds. prawnych, urodzony w 1945 r. Nb. ambasador w Republice Południowej Afryki

Były członek biura politycznego z trwającymi powiązaniami z rządem i jego polityką.

69. Mpofu, Obert Moses

Minister przemysłu i handlu międzynarodowego (były gubernator prowincji Matabeleland Północny, zastępca sekretarza Biura Politycznego (ZANU (PF) ds. bezpieczeństwa narodowego), ur. 12.10.1951 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

L 173/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2007

Imię i nazwisko

Stanowisko, inne informacje

Powody umieszczenia w wykazie

70. Msika, Joseph W.

Wiceprezydent, ur. 6.12.1923 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 44 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 46)

 • Dz. U. L173 - 35 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 38, str. 564)

 • Dz. U. L173 - 34 z 20073.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L173 - 31 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczący zmian w dodatkach do załącznika 5

 • Dz. U. L173 - 29 z 20073.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych odnoszących się do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3128) (1)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20073.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L173 - 19 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. L173 - 16 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L173 - 1 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20073.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.