Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 3 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2007-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 3 - Strona 7

Strona 7 z 9

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

87. Mutasa, Didymus Noel Edwin

Minister stanu ds. bezpieczeństwa narodowego, reformy ziemskiej i przesiedleń w Biurze Prezydenta, ZANU (PF) Sekretarz ds. administracji, ur. 27.7.1935 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

88. Mutezo, Munacho


Minister ds. zasobów i rozwoju infrastruktury

wodnych

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

89. Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)

Minister ds. rozwoju młodzieży, równouprawnienia i tworzenia miejsc pracy, generał brygady w stanie spoczynku.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

90. Mutinhiri, Tracey

Wiceminister ds. Naturalizacji i Upełnomocnień (była wiceprzewodnicząca senatu)

Członek rządu i jako taki zaangażowana w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

91. Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza

Wiceminister ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy, ur. 27.5.1948 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

L 173/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2007

Imię i nazwisko

Stanowisko, inne informacje

Powody umieszczenia w wykazie

92. Muzenda, Tsitsi V.

Starszy członek Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF), ur. 28.10.1922 r.

Członek biura politycznego i jako taki posiadający silne powiązania z rządem i jego polityką.

93. Muzonzini, Elisha

Generał brygady (były dyrektor generalny Centralnej Organizacji Wywiadowczych (Central Intelligence Organisation), ur. 24.6.1957 r.

Były członek sił bezpieczeństwa, ponoszący szeroką odpowiedzialność za poważne naruszenia wolności pokojowych zgromadzeń.

94. Mzembi, Walter

Wiceminister ds. zasobów wodnych i rozwoju infrastruktury, ur. 16.3.1964 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

95. Ncube, Abedinico

Minister ds. służby publicznej, pracy i opieki społecznej (były wiceminister spraw zagranicznych), ur. 13.10.1954 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

96. Ndlovu, Naison K.

Sekretarz Biura Politycznego ZANU (PF) ds. produkcji i pracy, ur. 22.10.1930 r.

Członek biura politycznego i jako taki posiadający silne powiązania z rządem i jego polityką.

97. Ndlovu, Richard

Zastępca członka Komitetu Biura Politycznego ZANU (PF), ur. 26.6.1942 r.

Członek biura politycznego i jako taki posiadający silne powiązania z rządem i jego polityką.

98. Ndlovu, Sikhanyiso

Minister informacji i reklamy (były wiceminister szkolnictwa wyższego i pomaturalnego), ur. 20.9.1949 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

99. Nguni, Sylvester

Minister rozwoju gospodarczego (były minister rolnictwa), ur. 4.8.1955 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

100. Nhema, Francis

Minister środowiska ur. 7.4.1959 r.

i

turystyki,

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 3 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 44 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 46)

 • Dz. U. L173 - 35 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 38, str. 564)

 • Dz. U. L173 - 34 z 20073.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L173 - 31 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczący zmian w dodatkach do załącznika 5

 • Dz. U. L173 - 29 z 20073.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych odnoszących się do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3128) (1)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20073.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L173 - 19 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. L173 - 16 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L173 - 1 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20073.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.