Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 3 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2007-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 3 - Strona 8

Strona 8 z 9

101. Nkomo, John Landa

Przewodniczący Parlamentu (były minister ds. służb specjalnych w biurze prezydenta), ur. 22.8.1934 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

102. Nyambuya, Michael Reuben

Minister ds. energii i rozwoju energetyki (były generał broni, gubernator prowincji: Manicaland), ur. 23.7.1955 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.


3.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/13

Imię i nazwisko

Stanowisko, inne informacje

Powody umieszczenia w wykazie

103. Nyanhongo, Magadzire Hubert

Wiceminister transportu i komunikacji

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

104. Nyathi, George

Zastępca sekretarza Biura Politycznego ZANU (PF) ds. nauki i techniki

Członek biura politycznego i jako taki posiadający silne powiązania z rządem i jego polityką.

105. Nyoni, Sithembiso Gile Glad

Minister ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy, ur. 20.9.1949 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowana w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

106. Parirenyatwa, David Pagwese

Minister ds. zdrowia i opieki nad dziećmi (były wiceminister), ur. 2.8.1950 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

107. Patel, Khantibhal

Zastępca sekretarza Biura Politycznego ZANU (PF) ds. finansów, ur. 28.10.1928 r.

Członek biura politycznego i jako taki posiadający silne powiązania z rządem i jego polityką.

108. Pote, Selina M.

Zastępca sekretarza Biura Politycznego ZANU (PF) ds. równouprawnienia i kultury

Członek biura politycznego i jako taki posiadająca silne powiązania z rządem i jego polityką.

109. Sakabuya, Morris

Wiceminister ds. samorządu terytorialnego, robót publicznych i rozwoju terenów miejskich

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

110. Sakupwanya, Stanley

Zastępca sekretarza Biura Politycznego ZANU (PF) ds. zdrowia i opieki nad dziećmi

Członek biura politycznego i jako taki posiadający silne powiązania z rządem i jego polityką.

111. Samkange, Nelson Tapera Crispen

Gubernator prowincji Mashonaland Zachodni

Związki z rządem i ponoszący szeroką odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka.

112. Sandi lub Sachi, E. ()

Zastępca sekretarza Biura Politycznego ZANU (PF) ds. kobiet

Członek biura politycznego i jako taki posiadająca silne powiązania z rządem i jego polityką.

113. Savanhu, Tendai

Zastępca sekretarza ZANU (PF) ds. transportu i spraw socjalnych, ur. 21.3.1968 r.

Członek biura politycznego i jako taki posiadający silne powiązania z rządem i jego polityką.

114. Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere

Minister obrony, ur. 30.3.1944 r.

Członek rządu i jako taki zaangażowany w działania, które poważnie naruszają demokrację, poszanowanie praw człowieka i zasady prawa.

L 173/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2007

Imię i nazwisko

Stanowisko, inne informacje

Powody umieszczenia w wykazie

115. Sekeremayi, Lovemore

Główny urzędnik ds. wyborów

Związki z rządem, współwinny tworzenia lub kierowania represyjną polityką państwa.

116. Shamu, Webster

Minister stanu ds. wdrażania polityki (były minister stanu ds. wdrażania polityki w biurze prezydenta, ur. 6.6.1945 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 3 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 44 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 46)

 • Dz. U. L173 - 35 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 38, str. 564)

 • Dz. U. L173 - 34 z 20073.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L173 - 31 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczący zmian w dodatkach do załącznika 5

 • Dz. U. L173 - 29 z 20073.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych odnoszących się do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3128) (1)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20073.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L173 - 19 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. L173 - 16 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L173 - 1 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20073.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.