Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 35 - Strona 3

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 38, str. 564)

Data ogłoszenia:2007-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 35 - Strona 3

Strona 3 z 5

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/39

Na stronie 569, załącznik, pkt 2 lit. b), tekst ppkt (i) zastępuje się tekstem w brzmieniu: „(i) punkt I otrzymuje brzmienie: »I. Kody przegrupowujące niektóre cechy zawarte w badaniach struktury gospodarstw rolnych z lat 2003, 2005 i 2007 P1. Uprawa ogólna = D/1 (pszenica zwyczajna i orkisz) + D/2 (pszenica durum) + D/3 (żyto) + D/4 (jęczmień) + D/5 (owies) + D/6 (kukurydza na ziarno) + D/7 (ryż) + D/8 (pozostałe zboża) + D/9 (rośliny o wysokiej zawartości białka) + D/10 (ziemniaki) + D/11 (burak cukrowy) + D/12 (pastewne okopowe i bulwiaste) + D/23 (tytoń) + D/24 (chmiel) + D/25 (bawełna) + D26 (rzepak i rzepik) + D/27 (słonecznik) + D/28 (soja) + D/29 (siemię lniane (len oleisty)) + D/30 (pozostałe rośliny oleiste) + D/31 (len) + D/32 (konopie) + D/33 (pozostałe rośliny włókniste) + D/34 (rośliny aromatyczne i lecznicze oraz zioła) + D/35 (rośliny przemysłowe niewymienione w innych punktach) + D14a (świeże warzywa, melony, truskawki, w uprawie polowej) + D18 (rośliny pastewne) + D19 (nasiona i sadzonki na gruntach ornych) + D20 (inne uprawy na gruntach ornych) + D/22 (grunty ugorowane nieużytkowane gospodarczo, objęte systemem motywacyjnym do odłogowania) + I/1 (poplony) (1) Ogrodnictwo = D/14b (świeże warzywa, melony, truskawki – w uprawie polowej, w ogrodach towarowych) + D/15 (świeże warzywa, melony, truskawki pod osłonami) + D/16 (kwiaty i rośliny ozdobne – w uprawie polowej) + D/17 (kwiaty i rośliny ozdobne – pod osłonami) + I/2 (grzyby). Uprawy trwałe = G/1 (plantacje owoców i owoców jagodowych) + G/2 (plantacje owoców cytrusowych) + G/3 (plantacje oliwek) + G/4 (winnice) + G/5 (szkółki) + G/6 (inne uprawy trwałe) + G/7 (uprawy trwałe pod osłonami). Łąki i zwierzęta żywione w systemie wypasowym = F/1 (pastwiska i łąki trwałe, z wyłączeniem łąk i pastwisk niepielęgnowanych) + F/2 (łąki i pastwiska niepielęgnowane) + J/1 (koniowate) + J/2 (bydło poniżej 1 roku) + J/3 (byczki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat) + J/4 (jałówki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat) + J/5 (buhaje lub wolce dwuletnie i starsze) + J/6 (jałówki) + J/7 (krowy mleczne) + J/8 (inne krowy) + J/9 (owce) + J/10 (kozy). Zwierzęta żywione paszami treściwymi = J/11 (prosięta poniżej 20 kg żywej wagi) + J/12 (maciory o wadze 50 kg lub więcej) + J/13 (pozostała trzoda chlewna) +| J/14 (brojlery kurze) +| J/15 (kury nioski) + J/16 (pozostały drób) + J/17 (króliki, samice hodowlane). Zboża = D/1 (pszenica zwyczajna i orkisz) + D/2 (pszenica durum) + D/3 (żyto) + D/4 (jęczmień) + D/5 (owies) + D/6 (kukurydza na ziarno) + D/7 (ryż) + D/8 (pozostałe zboża). Rośliny oleiste = D/26 (rzepak i rzepik) + D/27 (słonecznik) + D/28 (soja) + D/29 (siemię lniane (len oleisty)) + D30 (pozostałe rośliny oleiste). Bydło mleczne = J/2 (bydło poniżej 1 roku) + J/4 (jałówki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat) + J/6 (jałówki) + J/7 (krowy mleczne). Bydło = J/2 (bydło poniżej 1 roku) + J/3 (byczki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat) + J/4 (jałówki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat) + J/5 (buhaje lub wolce dwuletnie i starsze) + J/6 (jałówki) + J/7 (krowy mleczne) + J/8 (pozostałe krowy). Trzoda chlewna = J/11 (prosięta poniżej 20 kg żywej wagi) + J/12 (maciory o wadze 50 kg lub więcej) + J/13 (pozostała trzoda chlewna). Drób = J/14 (brojlery kurze) + J/15 (kury nioski) + J/16 (pozostały drób).


P2.

P3.

P4.

P5.

P11.

P12.

P41.

P42.

P51.

P52.

P111. Zboża z wyłączeniem ryżu = D/1 (pszenica zwyczajna i orkisz) + D/2 (pszenica durum) + D/8 (żyto) + D/4 (jęczmień) + D/5 (owies) + D/6 (kukurydza na ziarno) + D/8 (pozostałe zboża). P121. Rośliny okopowe = D/10 (ziemniaki) + D/11 (buraki cukrowe) + D/12 (pastewne okopowe i bulwiaste).

___________

(1) Poplony na cele nieżywnościowe (I/1) tworzą część uprawy ogólnej (P1) i ich standardowe nadwyżki bezpośrednie są takie same jak w przypadku odpowiadających im ogólnych upraw.«”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 35 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 44 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 46)

 • Dz. U. L173 - 34 z 20073.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L173 - 31 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczący zmian w dodatkach do załącznika 5

 • Dz. U. L173 - 29 z 20073.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych odnoszących się do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3128) (1)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20073.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L173 - 19 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. L173 - 16 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L173 - 3 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L173 - 1 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20073.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.