Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 35 - Strona 4

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (  Dz.U. L 127 z 23.5.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 38, str. 564)

Data ogłoszenia:2007-07-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 35 - Strona 4

Strona 4 z 5

L 173/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.7.2007

Na stronie 569, załącznik, pkt 2 lit. b), tekst ppkt (ii) zastępuje się tekstem w brzmieniu: „punkt II otrzymuje brzmienie:

»II. Zbieżności między pozycjami w badaniach struktury oraz w sprawozdaniu z gospodarstw rolnych Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN)

Równoważne pozycje dla stosowania standardowych nadwyżek bezpośrednich Wspólnotowe badania struktury gospodarstw rolnych z lat 2003, 2005 i 2007 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88) Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego FADN (rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/77)


I. Uprawy D/1 D/2 D/3 D/4 D/5 Pszenica zwyczajna i orkisz Pszenica durum Żyto Jęczmień Owies 120. Pszenica zwyczajna i orkisz 121. Pszenica durum 122. Żyto (w tym meslin) 123. Jęczmień 124. Owies 125. Mieszanki zbóż jarych D/6 D/7 D/8 D/9 Kukurydza na ziarno Ryż Pozostałe zboża na ziarno Rośliny o wysokiej zawartości białka na ziarno (w tym nasiona i mieszanki zbóż i roślin strączkowych) w tym: D/9e D/9f D/9g D/10 D/11 D/12 groch, bobik i łubin słodki soczewica, cieciorka i wyka pozostałe rośliny o wysokiej zawartości białka zbierane na nasiona suche Ziemniaki (w i sadzeniaki) tym wczesne ziemniaki 360. Groch, bobik i łubin słodki 361. Soczewica, cieciorka i wyka 362. Pozostałe rośliny o wysokiej zawartości białka 130. Ziemniaki (w tym wczesne ziemniaki i sadzeniaki) 131. Burak cukrowy (z wyłączeniem nasion) 144. Pastewne okopowe i kapustne (z wyłączeniem nasion) 126. Kukurydza na ziarno (w tym ziarno wilgotne) 127. Ryż 128. Pozostałe zboża 129. Rośliny o wysokiej zawartości białka

Burak cukrowy (z wyłączeniem nasion) Pastewne okopowe i kapustne (z wyłączeniem nasion) Rośliny przemysłowe

D/23 D/24 D/25 D/26 D/27 D/28 D/29 D/30 D/31 D/32 D/33 D/34

a) Tytoń b) Chmiel c) Bawełna Rzepak i rzepik Słonecznik Soja Siemię lniane (len oleisty) Pozostałe rośliny oleiste Len Konopie Pozostałe rośliny włókniste Rośliny aromatyczne, lecznicze i do celów kulinarnych

134. Tytoń 133. Chmiel 347. Bawełna 331. Rzepak 332. Słonecznik 333. Soja 364. Len, inny niż len włóknisty 373. Len 374. Konopie 345. Rośliny lecznicze, przyprawy, aromaty i przyprawy korzenne, w tym herbata, kawa oraz cykoria

3.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/41

Równoważne pozycje dla stosowania standardowych nadwyżek bezpośrednich Wspólnotowe badania struktury gospodarstw rolnych z lat 2003, 2005 i 2007 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88) Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego FADN (rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/77)

D/35

Rośliny przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane Świeże warzywa, melony, truskawki:

346. Trzcina cukrowa 348. Pozostałe uprawy przemysłowe

D/14

w uprawie polowej lub pod niskimi osłonami (bez dostępu) w tym: w uprawie polowej ogrodnictwo towarowe pod osłonami szklanymi lub innymi osłonami (z dostępem) Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek): 136. Świeże warzywa, melony i truskawki uprawiane w uprawie polowej 137. Świeże warzywa, melony i truskawki uprawiane w ogrodach towarowych w uprawie polowej 138. Świeże warzywa, melony, truskawki uprawiane pod osłonami

D/14a D/14b D/15

D/16 D/17

w uprawie polowej lub pod niskimi osłonami (bez dostępu) pod osłonami szklanymi lub innymi osłonami (z dostępem) Rośliny pastewne trawa okresowa pozostałe rośliny pastewne w tym: (i) kukurydza kiszonkę) na zielonkę (kukurydza na

140. Kwiaty i rośliny ozdobne w uprawie polowej (z wyłączeniem szkółek) 141. Kwiaty i rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami

D/18 D/18a D/18b D/18b D/18b

147. Trawa okresowa 145. Pozostałe rośliny pastewne 326. Kukurydza pastewna 327. Pozostałe zboża na kiszonkę 328. Pozostałe rośliny pastewne

(iii) pozostałe rośliny pastewne

D/19

Nasiona i sadzonki na gruntach ornych (z wyłączeniem zbóż, suszonych warzyw, ziemniaków oraz roślin oleistych) Pozostałe uprawy na gruntach ornych

142. Nasiona traw 143. Pozostałe nasiona 148. Pozostałe uprawy na gruntach ornych nieuwzględnione w pozycjach 120–147 149. Grunt gotowy pod zasiewy, wydzierżawiony innym podmiotom, w tym grunt udostępniony pracownikom w ramach świadczenia w naturze

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 173 POZ 35 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 44 z 20073.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności) (  Dz.U. L 96 z 31.3.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 8, str. 46)

 • Dz. U. L173 - 34 z 20073.7.2007

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L173 - 31 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 15 czerwca 2007 r. dotyczący zmian w dodatkach do załącznika 5

 • Dz. U. L173 - 29 z 20073.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzje 2001/689/WE, 2002/739/WE, 2002/740/WE, 2002/741/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych odnoszących się do przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3128) (1)

 • Dz. U. L173 - 27 z 20073.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostosowania diet służbowych określonych w decyzji 2003/479/WE dotyczącej zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L173 - 19 z 20073.7.2007

  Decyzja nr 779/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiająca na lata 2007–2013 program szczegółowy na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz na rzecz ochrony ofiar i grup ryzyka (program Daphne III) jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. L173 - 16 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2007 ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2007 r.

 • Dz. U. L173 - 3 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L173 - 1 z 20073.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 0 z 20073.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.