Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków ze Szwecji i dziewięciu zastępców członków ze Szwecji

Data ogłoszenia:2007-07-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 23

6.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/23

DECYZJA RADY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków ze Szwecji i dziewięciu zastępców członków ze Szwecji (2007/466/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

b) na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów: — pan Carl Fredrik GRAF, Halmstads kommun, — pani Susanna HABY, Göteborgs kommun, — pan Carl Johan SONESON, Skåne läns landsting, — pan Rolf SÄLLRYD, Kronobergs läns landsting, — pani Ingela NYLUND WATZ, Stockholms läns landsting, — pani Agneta LIPKIN, Norrbottens läns landsting, — pan Tore HULT, Alingsås kommun, — pani Yoomi RENSTRÖM, Ovanåkers kommun, — pan Kenth LÖVGREN, Gävle kommun, na miejsce: a) — pana Henrika HAMMARA, — pani Lisbeth RYDEFJÄRD, — pana Larsa NORDSTRÖMA, — pana Rogera KALIFFA, — pani Catariny TARRAS-WAHLBERG, Artykuł 1 — pana Chrisa HEISTERA, oraz b) — pani Agnety GRANBERG, — pani Leny CELION, — pani Catariny SEGERSTEN-LARSSON, — pana Kenta PERSSONA, — pana Endricka SCHUBERTA, — pani Christiny TALLBERG, — pani Lisbeth RYDEFJÄRD (mianowana członkiem tymczasem zrezygnowała z tego stanowiska), — pani Åsy ÖGREN, — pani Ulli NORGREN.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając propozycję rządu Szwecji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1). W następstwie rezygnacji pana Henrika HAMMARA, pana Chrisa HEISTERA, pana Rogera KALIFFA, pana Larsa NORDSTRÖMA, pani Lisbeth RYDEFJÄRD i pani Catariny TARRAS-WAHLBERG zwolniło się sześć stanowisk członka Komitetu Regionów. W następstwie rezygnacji pani Leny CELION, pani Agnety GRANBERG, pani Ulli NORGREN, pana Endricka SCHUBERTA, pani Catariny SEGERSTENLARSSON, pani Christiny TALLBERG i pani Åsy ÖGREN zwolniło się siedem stanowisk zastępcy członka Komitetu Regionów. W następstwie wygaśnięcia mandatu pana Kenta PERSSONA zwolniło się jedno stanowisko zastępcy członka. W następstwie mianowania pani Lisbeth RYDEFJÄRD, dawniej zastępcy członka, członkiem Komitetu Regionów (pani RYDEFJÄRD tymczasem zrezygnowała z tego stanowiska) zwolniło się jedno stanowisko zastępcy członka,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r., zostają niniejszym mianowani: a) na stanowisko członka Komitetu Regionów: — pan Paul LINDQUIST, Lidingö kommun, — pani Kristina ALVENDAHL, Stockholms kommun, — pani Maria WALLHAGER, Stockholms läns landsting, — pan Ilmar REEPALU, Malmö kommun, — pani Lotta HÅKANSSON HARJU, Järfälla kommun, — pani Catarina SEGERSTEN-LARSSON, Värmlands läns landsting, oraz

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.

L 176/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.7.2007

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2007 r. W imieniu Rady

S. GABRIEL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 176 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L176 - 42 z 20076.7.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (  Dz.U. L 370 z 31.12.1985) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 01, str. 227)

 • Dz. U. L176 - 39 z 20076.7.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/469/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. dotyczące konferencji przeglądowej Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (CWC) w 2008 r.

 • Dz. U. L176 - 31 z 20076.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/468/WPZiB z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia działań Komisji Przygotowawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i oceny oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L176 - 25 z 20076.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 28 czerwca 2007 r. powołująca grupę ekspertów do spraw identyfikacji radiowej (RFID)

 • Dz. U. L176 - 21 z 20076.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2004/917/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L176 - 19 z 20076.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. uchylająca decyzję 2005/186/WE w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Malcie

 • Dz. U. L176 - 17 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w obszarach ICES VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L176 - 16 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 797/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L176 - 12 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L176 - 9 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L176 - 8 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w trakcie pierwszych siedmiu dni czerwca 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 536/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L176 - 7 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych na okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 659/2007

 • Dz. U. L176 - 5 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L176 - 1 z 20076.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 791/2007 z dnia 21 maja 2007 r. wprowadzające system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich oraz Gujany Francuskiej i Reunion

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.