Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 18 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania pochodzących ze Szwecji trzech członków oraz dwóch zastępców członków Komitetu Regionów

Data ogłoszenia:2007-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 18 POZ 10

L 18/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2007

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie mianowania pochodzących ze Szwecji trzech członków oraz dwóch zastępców członków Komitetu Regionów (2007/41/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

a) na stanowiska członków Komitetu Regionów: — pani Chris HEISTER, ledamot i landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting, na miejsce pana Andersa GUSTÂVA, — pani Lisbeth RYDEFJÄRD, ledamot i landstingsstyrelsen, Jönköpings läns landsting, na miejsce pana Alda ISKRY,


TARRAS-WAHLBERG, ledamot — pani Catarina i kommunfullmäktige, Stockholms kommun (zmiana mandatu);

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając propozycję rządu Szwecji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE (1) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. Trzy stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku ze śmiercią pana Andersa GUSTÂVA oraz w wyniku wygaśnięcia mandatów pani Catariny TARRASWAHLBERG i pana Alda ISKRY. Dwa stanowiska zastępców członków zwolniły się w wyniku wygaśnięcia mandatów Pani Catariny SEGERSTEN-LARSSON i pani Christiny TALLBERG,

b) na stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów: — pani Catarina SEGERSTEN-LARSSON, ledamot i landstingsfullmäktige, Värmlands läns landsting (zmiana mandatu), — pani Christina TALLBERG, ledamot i kommunfullmäktige, Tyresö kommun (zmiana mandatu). Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 stycznia 2007 r. Artykuł 1 W imieniu Rady

F.-W. STEINMEIER

Następujące osoby mianowane są na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.:

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 18 POZ 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L18 - 8 z 200725.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 56/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. określające zakres, w jakim można przyjąć wnioski o pozwolenia na przywóz masła pochodzącego z Nowej Zelandii złożone w pierwszych piętnastu dniach stycznia 2007 r. w ramach kontyngentów 09.4195 i 09.4182

  • Dz. U. L18 - 6 z 200725.1.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 55/2007 z dnia 24 stycznia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L18 - 1 z 200725.1.2007

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 54/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.