Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Belgię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

Data ogłoszenia:2007-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - Strona 4

Strona 4 z 7

Po zasięgnięciu opinii CSA rząd może przyjąć procedury, zgodnie z którymi musi zostać zapewniony dostęp do wyżej wymienionych wydarzeń. Artykuł 4 ust. 3 Usługę transmisji telewizyjnej uważa się za ogólnodostępną, jeśli jest ona nadawana w języku francuskim i może być odbierana przez 90 % gospodarstw domowych wyposażonych w telewizyjną instalację odbiorczą, zlokalizowanych w regionie francuskojęzycznym i w dwujęzycznym regionie stołecznym Brukseli. Poza kosztami technicznymi odbiór tej usługi nie może być przedmiotem innej opłaty niż ewentualny abonament podstawowej oferty kablowej.


10.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/27

Artykuł 4 ust. 4 Nadawcy telewizyjni oraz RTBF wstrzymują się od wykonania praw wyłączności nabytych po dniu 30 lipca 1997 r. w sposób, który pozbawiłby znaczną część widzów państwa członkowskiego Unii Europejskiej dostępu, za pośrednictwem ogólnodostępnej telewizji, do wydarzeń o doniosłym znaczeniu, których lista została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Nadawcy oraz RTBF stosują się do szczegółowych wymagań ustalonych przy publikacji wyżej wymienionych list, a dotyczących dostępu do transmisji bezpośredniej lub opóźnionej, w całości lub w części.

2. Rozporządzenie określające wydarzenia o doniosłym znaczeniu i procedury ich udostępniania Artykuł 1 W granicach określonych przez niniejsze rozporządzenie, publiczność Wspólnoty Francuskiej powinna mieć dostęp do bezpośredniej lub opóźnionej transmisji całości lub fragmentów wydarzeń wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Nadawca świadczący usługi telewizyjne we Wspólnocie Francuskiej, który zamierza skorzystać z nabytego prawa wyłączności do transmisji wydarzenia o doniosłym znaczeniu, zobowiązany jest nadać transmisję z tego wydarzenia w ramach ogólnodostępnej telewizji zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3 Nadawca telewizyjny, który nabył prawo do bezpośredniej transmisji z całości wydarzenia, może opóźnić nadanie tej transmisji w ramach ogólnodostępnej telewizji w następujących przypadkach: — jeżeli wydarzenie odbywa się między północą a godz. 8:00 czasu belgijskiego; — jeżeli wydarzenie odbywa się w czasie nadawania wiadomości lub programów publicystycznych zwykle emitowanych przez tego nadawcę; — jeżeli na wydarzenie składa się kilka elementów odbywających się jednocześnie.

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie nie nakłada na szefa RTBF ani na nadawców telewizyjnych Wspólnoty Francuskiej obowiązku nadawania.

Artykuł 5 Za wdrożenie niniejszego rozporządzenia odpowiada minister właściwy w sprawach sektora audiowizualnego.

Bruksela, 8 czerwca 2004 r. W imieniu Rządu Wspólnoty Francuskiej O. CHASTEL Minister właściwy w sprawach sektora audiowizualnego

3. Załącznik do rozporządzenia Lista wydarzeń i kategorii wydarzeń o doniosłym znaczeniu oraz zasady ogólnego publicznego dostępu do nich: Letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie, transmisja bezpośrednia fragmentów;

L 180/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2007

Puchar Belgii w piłce nożnej (mężczyźni), finały, transmisja bezpośrednia całości; Wszystkie mecze piłki nożnej z udziałem męskiej reprezentacji Belgii, transmisja bezpośrednia całości; Finały Mistrzostw Świata w piłce nożnej (mężczyźni), transmisja bezpośrednia całości; Finały Mistrzostw Europy w piłce nożnej (mężczyźni), transmisja bezpośrednia całości; Liga Mistrzów, mecze z udziałem klubów belgijskich, transmisja bezpośrednia całości; Puchar UEFA, mecze z udziałem klubów belgijskich, transmisja bezpośrednia całości; Wyścig kolarski Tour de France, mężczyźni, kolarze zawodowi, transmisja bezpośrednia fragmentów; Wyścig Liège–Bastogne–Liège, transmisja bezpośrednia fragmentów; Wyścig Amstel Gold Race, transmisja bezpośrednia fragmentów; Wyścig Tour des Flandres, transmisja bezpośrednia fragmentów; Wyścig Paryż–Roubaix, transmisja bezpośrednia fragmentów; Wyścig Mediolan–San Remo, transmisja bezpośrednia fragmentów; Mistrzostwa Belgii w Kolarstwie Szosowym, kolarze zawodowi (mężczyźni), transmisja bezpośrednia fragmentów; Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym, kolarze zawodowi (mężczyźni), transmisja bezpośrednia fragmentów; Memoriał Ivo Van Damme’a, transmisja bezpośrednia całości; Grand Prix Belgii Formuły 1, transmisja bezpośrednia całości; Następujące turnieje wielkoszlemowe: Roland Garros i Wimbledon, ćwierćfinały, półfinały i finały z udziałem zawodnika lub zawodniczki belgijskiej, transmisja bezpośrednia całości; Puchar Davisa i Fed Cup, ćwierćfinały, półfinały i finały z udziałem drużyny belgijskiej, transmisja bezpośrednia całości; Konkurs Muzyczny Królowej Elżbiety, finał, transmisja bezpośrednia całości; Wyścig La Flèche wallonne, transmisja bezpośrednia fragmentów; Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce z udziałem lekkoatletów belgijskich, transmisja bezpośrednia całości;

Do załączenia do rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 43 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3413) (1)

 • Dz. U. L180 - 42 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3291) (1)

 • Dz. U. L180 - 38 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Finlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 33 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Francję na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 17 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Irlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 11 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Austrię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 8 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Niemcy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 5 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Włochy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 3 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L180 - 1 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 0 z 200710.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.