Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Belgię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

Data ogłoszenia:2007-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - Strona 5

Strona 5 z 7

Minister właściwy w sprawach sektora audiowizualnego O. CHASTEL”

WSPÓLNOTA FLAMANDZKA „1. Dekret z dnia 25 stycznia 1995 r. Artykuł 76 ust. 1 Rząd flamandzki sporządza listę wydarzeń uznanych za mające doniosłe znaczenie dla publiczności, które z tego powodu nie mogą być nadawane w oparciu o prawa wyłączności w sposób uniemożliwiający znacznej części publiczności Wspólnoty Flamandzkiej śledzenie tych wydarzeń bezpośrednio lub z opóźnieniem w telewizji ogólnodostępnej.


Rząd flamandzki decyduje, czy wydarzenia te powinny być transmitowane bezpośrednio w całości lub częściowo bądź – o ile jest to konieczne lub właściwe ze względu na obiektywny interes publiczny – z opóźnieniem w całości lub częściowo.

10.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/29

Artykuł 76 ust. 2 Nadawcy telewizyjni ze Wspólnoty Flamandzkiej lub przez nią zatwierdzeni nie mogą egzekwować nabytych praw wyłączności w sposób uniemożliwiający dużej część widzów w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej bezpłatne śledzenie wydarzeń wskazanych przez to państwo członkowskie, bezpośrednio w całości czy częściowo lub – o ile jest to konieczne lub właściwe ze względu na obiektywny interes publiczny – z opóźnieniem w całości lub częściowo, zgodnie z tym, co przewidziało wymienione państwo członkowskie. 2. Rozporządzenie Rządu Flamandzkiego ustalające listę wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa […]

Wydarzenie może zostać uznane za posiadające doniosłe znaczenie dla społeczeństwa, jeśli zostaną spełnione dwa z następujących warunków: 1) wydarzenie ma duże znaczenie w swojej kategorii i wzbudza szerokie zainteresowanie publiczności; 2) wydarzenie odbywa się w ramach ważnych zawodów międzynarodowych lub są to zawody z udziałem reprezentacji narodowej, klubowej drużyny belgijskiej lub jednego bądź wielu zawodników/zawodniczek belgijskich; 3) wydarzenie dotyczy ważnej dyscypliny sportu i ma duże znaczenie kulturowe dla Wspólnoty Flamandzkiej; 4) wydarzenie jest tradycyjnie transmitowane w ramach ogólnodostępnej telewizji i zyskuje wysokie oceny wśród widzów. […] Artykuł 1 ust. 1 Następujące wydarzenia uważa się za posiadające doniosłe znaczenie dla społeczeństwa: 1) Letnie Igrzyska Olimpijskie; 2) Piłka nożna (mężczyźni): wszystkie rozgrywki reprezentacji narodowej i wszystkie mecze finałowe Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy; 3) Liga Mistrzów i Puchar UEFA: — mecze z udziałem klubowej drużyny belgijskiej, — półfinały i finały; 4) Finał Pucharu Belgii w piłce nożnej (mężczyźni); 5) Kolarstwo: Tour de France kolarzy kategorii »elite« (mężczyźni): wszystkie etapy; Następujące wyścigi Pucharu Świata: Mediolan–San Remo, Tour des Flandres, Paryż–Roubaix, Liège–Bastogne–Liège, Amstel Gold Race, Paryż–Tours i Tour de Lombardie; Mistrzostwa Belgii i Mistrzostwa Świata zawodników kategorii »elite« (mężczyźni). 6) Kolarstwo przełajowe: Mistrzostwa Belgii i Mistrzostwa Świata zawodników kategorii »elite« (mężczyźni). 7) Tenis: Turnieje wielkoszlemowe: wszystkie mecze z udziałem zawodników/zawodniczek belgijskich, począwszy od ćwierćfinałów, oraz wszystkie finały (gra pojedyncza); Puchar Davisa i Fed Cup: ćwierćfinały, półfinały i finały z udziałem drużyn belgijskich. 8) Grand Prix Belgii Formuły 1. 9) Lekkoatletyka: Memoriał Van Damme’a. 10) Konkurs Królowej Elżbiety.

L 180/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2007

Artykuł 1 ust. 2 Wydarzenia wskazane w punktach 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10 są udostępniane w formie relacji bezpośrednich z całości. Wydarzenia wskazane w punktach 1 i 5 są udostępniane w formie relacji bezpośrednich z fragmentów. Artykuł 2 Prawa wyłączności dotyczące wydarzeń wymienionych w art. 1 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 180 POZ 24 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 43 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3413) (1)

 • Dz. U. L180 - 42 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3291) (1)

 • Dz. U. L180 - 38 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Finlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 33 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Francję na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 17 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Irlandię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 11 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Austrię na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 8 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Niemcy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 5 z 200710.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych przez Włochy na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. L180 - 3 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 804/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Morzu Bałtyckim (podobszary 25–32, wody WE) przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dz. U. L180 - 1 z 200710.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2007 z dnia 9 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 0 z 200710.7.2007

  Informacja dla czytelników(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.