Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 181 POZ 14

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/484/WPZiB z dnia 10 lipca 2007 r. przedłużające wspólne działanie 2006/439/WPZiB dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

Data ogłoszenia:2007-07-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 181 POZ 14

L 181/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.7.2007

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/484/WPZiB z dnia 10 lipca 2007 r. przedłużające wspólne działanie 2006/439/WPZiB dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 Finansowa kwota referencyjna, o której mowa w art. 4 wspólnego działania 2006/439/WPZiB, powinna obejmować wydatki odnoszące się do okresu od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Artykuł 3


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 27 czerwca 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/439/WPZiB (1), które wygasa w dniu 30 czerwca 2007 r. Na podstawie oceny misji OBWE w Gruzji i zaleceń Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Południowego Kaukazu oraz Komisji wkład UE należy kontynuować do końca 2007 r.,

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 4

(2)

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2007 r. W imieniu Rady

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Artykuł 1 Wspólne działanie 2006/439/WPZiB zostaje niniejszym przedłużone do dnia 31 grudnia 2007 r.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 174 z 28.6.2006, str. 9.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 181 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 12 z 200711.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 808/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, wodach WE obszaru Vb oraz międzynarodowych wodach obszarów IIa, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L181 - 10 z 200711.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 807/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L181 - 3 z 200711.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 806/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L181 - 1 z 200711.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 805/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.