Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 31

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/501/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. dotyczące współpracy z Afrykańskim Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem w ramach strategii Unii Europejskiej w zakresie walki z terroryzmem

Data ogłoszenia:2007-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 31

Strona 1 z 4
17.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 185/31

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/501/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. dotyczące współpracy z Afrykańskim Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem w ramach strategii Unii Europejskiej w zakresie walki z terroryzmem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

Walka z terroryzmem w Afryce nie osiąga pełnej skuteczności z uwagi na niektóre lokalne braki, zwłaszcza w dziedzinie instytucjonalnej,


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1 Cel

(1)

W dniu 15 grudnia 2005 r. Rada Europejska przyjęła strategię Unii Europejskiej w zakresie walki z terroryzmem, w której przewiduje się m.in. rozwój współpracy z partnerami spoza Unii Europejskiej w celu zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania.

(2)

W dniu 15 grudnia 2005 r. Rada Europejska przyjęła strategię pt. „Unia Europejska i Afryka: w stronę partnerstwa strategicznego”, zgodnie z którą Unia Europejska angażuje się we wspieranie wysiłków państw afrykańskich w dziedzinie walki z terroryzmem.

Niniejsze wspólne działanie służy wsparciu przez Unię Europejską państw członkowskich Unii Afrykańskiej chcących przeorganizować własne zdolności do walki z terroryzmem w ramach wytycznych strategii Unii Europejskiej w zakresie walki z terroryzmem dotyczących propagowania partnerstwa w tej dziedzinie poza Unią Europejską, zwłaszcza partnerstwa z organizacjami międzynarodowymi. Za pomocą niniejszego wspólnego działania Unia Europejska pragnie pogłębić współpracę państw Unii Afrykańskiej w dziedzinie walki z terroryzmem, w szczególności poprzez wymianę informacji.

Artykuł 2

(3)

W dniu 14 września 2002 r. Unia Afrykańska zatwierdziła plan przeciwdziałania terroryzmowi w Afryce i jego zwalczania, w którym przewiduje się w szczególności utworzenie Afrykańskiego Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem (CAERT).

Opis projektu Do celów niniejszego wspólnego działania Unia Europejska przekaże CAERT wsparcie finansowe na realizację opisanego poniżej projektu, który ma usprawnić struktury antyterrorystyczne krajów afrykańskich.

(4)

CAERT zostało utworzone przez Unię Afrykańską w dniu 13 października 2004 r. Ma ono za zadanie przede wszystkim oceniać zagrożenie terrorystyczne w Afryce i propagować wewnątrzafrykańską współpracę antyterrorystyczną. Pragnie otrzymywać wsparcie od Europy.

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu misji oceniających krajowe struktury walki z terroryzmem i misji doradczych w zakresie reorganizacji tych struktur w państwach członkowskich Unii Afrykańskiej. Misje te będą opierać się na planie działań opracowanym wspólnie z CAERT i przedstawionym przez Unię Europejską podczas seminarium wprowadzającego w Addis Abebie z udziałem wszystkich państw członkowskich Unii Afrykańskiej.

(5)

Zagrożenie terrorystyczne w niektórych państwach afrykańskich rośnie i stanowi coraz większe niebezpieczeństwo dla nich, a także dla Unii Europejskiej.

Szczegółowy opis projektu znajduje się w załączniku.

L 185/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2007

Artykuł 3 Realizacja 1. Za realizację niniejszego wspólnego działania odpowiada Prezydencja, wspierana przez Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB. Komisja w pełni współuczestniczy w realizacji.

Artykuł 5 Informowanie i ocena Prezydencja, wspierana przez SG/WP, zdaje Radzie relację z realizacji niniejszego wspólnego działania w oparciu o sprawozdania opracowywane okresowo przez CAERT. Sprawozdania przygotowane dla Rady obejmują ocenę projektu, o którym mowa w art. 2. Komisja w pełni uczestniczy w wykonywaniu tych zadań i dostarcza informacji o finansowych aspektach realizacji niniejszego wspólnego działania. Artykuł 6 Spójność i współpraca

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 185 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L185 - 24 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniająca decyzję 2001/781/WE przyjmującą podręcznik agencji przyjmujących oraz słownik dokumentów, jakie mogą być doręczane na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3365)

 • Dz. U. L185 - 18 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 16/2006 (ex NN 34/2006) udzielonej przez Region Sardynii spółce Nuova Mineraria Silius SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 473) (1)

 • Dz. U. L185 - 10 z 200717.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić na mocy ustawy Regionu Sycylii nr 21/2003 (art. 14, 15 i 16) C 31/2005 (ex N 329/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 285) (1)

 • Dz. U. L185 - 9 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. kończące okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy (1)

 • Dz. U. L185 - 7 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 197/2006 w odniesieniu do wykorzystania wycofanych środków spożywczych oraz przedłużenia okresu obowiązywania odnoszących się do nich środków przejściowych (1)

 • Dz. U. L185 - 5 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L185 - 1 z 200717.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 830/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar

 • Dz. U. L185 - 0 z 200717.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.