Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania dotyczącego występowania i oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter spp. w stadach brojlerów oraz występowania Campylobacter spp. i Salmonella spp. w tuszach brojlerów, prowadzonego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3440)

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 5

Strona 5 z 11

Artykuł 10 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2007 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

21.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/29

ZAŁĄCZNIK I SPECYFIKACJE TECHNICZNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 CZĘŚĆ A: Przestrzeń próbkowania Aby uniknąć efektu wieku, należy monitorować partie drobiu kierowane do uboju w ubojni. Ponieważ stwierdzono, że występowanie Campylobacter spp. różni się zasadniczo w zależności od pory roku, należy dokonać stratyfikacji. Dlatego też okres 12-miesięczny należy podzielić na 12 okresów jednomiesięcznych. W każdym z tych okresów należy pobrać 1/12 całkowitej wielkości próbki. Poza tym próbki pobierane są wyrywkowo; zasada ta dotyczy zarówno ubojni, dni pobierania w każdym miesiącu, jak również partii, z której pobierane są próbki w danym dniu. Schemat randomizacji ma zagwarantować zwłaszcza, że wybór partii drobiu kierowanych do uboju będzie proporcjonalny do liczby stad tuczonych według różnych rodzajów produkcji (chów tradycyjny, na wolnym wybiegu, ekologiczny). Ponadto stan dotyczący występowania Salmonella spp. lub Campylobacter spp., nawet jeżeli jest znany, nie może wpływać na randomizację. Właściwy organ odpowiada za opracowanie schematu randomizacji i zapewnienie jego prawidłowego wykonania. Przykład procedury randomizacji znajduje się w sprawozdaniu grupy zadaniowej EFSA ds. gromadzenia danych o chorobach odzwierzęcych w sprawie proponowanych specyfikacji technicznych dotyczących skoordynowanego programu monitorowania Salmonella i Campylobacter w mięsie brojlerów w UE. Szczegóły dotyczące schematu randomizacji należy przedstawić Komisji. CZĘŚĆ B: Wielkość próby 1. Wielkość próby pierwotnej a) Wielkością próby pierwotnej jest liczba partii drobiu kierowanych do uboju poddawanych badaniu. b) Należy pobrać próbki z co najmniej 384 partii drobiu kierowanych do uboju. Przewidując brak odpowiedzi, należy pobrać 10 % próbek więcej niż wskazana liczba. c) W drodze odstępstwa od lit. b) w Estonii, na Łotwie i w Luksemburgu należy pobrać próbki z następującej liczby partii drobiu kierowanych do uboju (1): i) w Estonii przynajmniej z 96 partii drobiu kierowanych do uboju; ii) na Łotwie przynajmniej ze 120 partii drobiu kierowanych do uboju; iii) w Luksemburgu przynajmniej z 12 partii drobiu kierowanych do uboju. 2. Wielkość próby drugiego stopnia Wielkością próby drugiego stopnia jest liczba poszczególnych sztuk brojlerów w partii drobiu kierowanej do uboju poddawanych badaniu. Liczba ta wynosi 10 ptaków do wykrycia Campylobacter w jelitach ślepych i 1 ptak do wykrycia Campylobacter i Salmonella w tuszach. Próby z jelit ślepych i z tuszy muszą pochodzić z tej samej partii drobiu kierowanej do uboju. CZĘŚĆ C: Pobieranie, obróbka i analiza próbek do wykrywania i badania oporności przeciwdrobnoustrojowej Campylobacter spp. w stadach brojlerów 1. Gromadzenie i transport Campylobacters są organizmami stosunkowo wrażliwymi, szybko umierającymi poza organizmem nosiciela. W związku z tym należy zagwarantować, że próbki pobierane będą w należyty sposób a analizy wykonywane będą niezwłocznie. Należy unikać ekstremalnych temperatur i zapewnić możliwie jak najszybszy transport. Próbki pobiera się z nieuszkodzonych jelit ślepych w trakcie patroszenia.


(1) Oszacowania: liczba gospodarstw (4 w Estonii, 5 na Łotwie) × 2 stada w gospodarstwie × 2 partie uboju na stado × 6 powtórzeń w roku. W Luksemburgu tylko brojlery z 3 małych stad są poddawane ubojowi. Z partii uboju z każdego z nich pobierana będzie próba co trzy miesiące.

L 190/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2007

Próbki powinien pobierać jedynie personel wyszkolony w zakresie standardowych procedur pobierania próbek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 190 POZ 25 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L190 - 38 z 200721.7.2007

  Wspólne działanie Rady 2007/517/WPZiB z dnia 16 lipca 2007 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/623/WPZiB w sprawie utworzenia zespołu UE uczestniczącego w przygotowaniach do ewentualnego ustanowienia międzynarodowej misji cywilnej w Kosowie z elementem funkcji Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (zespół przygotowawczy MMC/SPUE)

 • Dz. U. L190 - 18 z 200721.7.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Bavaria Film GmbH – C 51/03 (ex NN 57/03) (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1170) (1)

 • Dz. U. L190 - 15 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. dotycząca mianowania członków Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L190 - 14 z 200721.7.2007

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dz. U. L190 - 12 z 200721.7.2007

  Decyzja Rady z dnia 10 lipca 2007 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do poprawionej Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych i obiektów jądrowych

 • Dz. U. L190 - 10 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 860/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L190 - 7 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 859/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. zmieniające po raz 82. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L190 - 5 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 858/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L190 - 3 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 857/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L190 - 1 z 200721.7.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 856/2007 z dnia 16 lipca 2007 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 215/2002 na przywóz żelazomolibdenu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L190 - 0 z 200721.7.2007

  Informacja dla czytelników (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.