Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 191 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 829/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniające załączniki I, II, VII, VIII, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wprowadzania na rynek niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (1)

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 191 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 9
Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące od bydła, owiec, kóz, świń i zwierząt koniowatych, włączając zwierzęta hodowane na farmach oraz dzikie: Państwa trzecie lub ich części wymienione w części 1 załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG, z których dozwolony jest przywóz tej kategorii świeżego mięsa odpowiednich gatunków, oraz następujące państwa dla poszczególnych produktów ubocznych: Państwa Ameryki Południowej i Afryki Południowej bądź ich części, z których dozwolony jest przywóz dojrzałego i odkostnionego mięsa odpowiednich gatunków, jeżeli chodzi o dojrzałe i odkostnione mięso (włączając przeponę) i/lub dojrzałe oczyszczone podroby z bydła, kóz, owiec oraz dziczyzny (włączając zwierzęta hodowane na farmach oraz dzikie).”; c) część IX otrzymuje brzmienie: „CZĘŚĆ IX Wykaz państw trzecich, z których na przywóz przetworzonego obornika i produktów z przetworzonego obornika do nawożenia gleby państwa członkowskie mogą udzielać zezwolenia (świadectwo weterynaryjne z rozdziału 17) Dla przetworzonego obornika i produktów z przetworzonego obornika, państwa trzecie wymienione w: a) b) c) d) części 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG; załączniku I do decyzji Komisji 2004/211/WE; lub załączniku II do decyzji Komisji 2006/696/WE (Dz.U. L 295 z 25.10.2006, str. 1).”;


część XIII otrzymuje brzmienie: „CZĘŚĆ XIII Wykaz państw trzecich, z których na przywóz surowicy koniowatych państwa członkowskie mogą udzielać zezwolenia (świadectwo weterynaryjne z rozdziału 4(A)) Państwa trzecie lub ich części wymienione w załączniku I do decyzji Komisji 2004/211/WE (8), z których dozwolony jest przywóz zwierząt koniowatych do hodowli i produkcji.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 191 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.