Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wytycznych dotyczących trzymania zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych i opieki nad tymi zwierzętami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2525) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 91

Tabela A.2 Szczury: minimalne wymiary pomieszczeń i dostępnej przestrzeni

Minimalny rozmiar pomieszczenia (cm2) Powierzchnia podłogi na jedno zwierzę (cm2) Minimalna wysokość pomieszczenia (cm)

Masa ciała (g)

W utrzymywaniu i podczas procedur (*)

do 200 ponad 200 do 300 ponad 300 do 400 ponad 400 do 600 ponad 600

800 800 800 800 1 500 800 Matka z młodymi. Każdemu dodatkowemu dorosłemu osobnikowi wprowadzonemu na stałe do pomieszczenia należy zapewnić dodatkowo 400 cm2


200 250 350 450 600

18 18 18 18 18

Hodowla

18 100 125 150 175 18 18 18 18

Zagęszczenie w pomieszczeniach hodowlanych (**) Wymiary pomieszczenia 1 500 cm2

do 50 ponad 50 do 100 ponad 100 do 150 ponad 150 do 200

1 500 1 500 1 500 1 500

30.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/21

Masa ciała (g)

Minimalny rozmiar pomieszczenia (cm2)

Powierzchnia podłogi na jedno zwierzę (cm2)

Minimalna wysokość pomieszczenia (cm)

Zagęszczenie w pomieszczeniach hodowlanych (**) Wymiary pomieszczenia 2 500 cm2

(*)

do 100 od 100 do 150 od 150 do 200

2 500 2 500 2 500

100 125 150

18 18 18

W badaniach obejmujących cały okres życia zwierzętom należy zapewnić pomieszczenia o odpowiednich wymiarach umożliwiających trzymanie ich w grupach społecznych. Ponieważ w takich badaniach często bardzo trudno jest przewidzieć zagęszczenie końcowe zwierząt, możliwe są wypadki, w których dostępna przestrzeń na jedno zwierzę będzie ograniczona w stosunku do wartości podanych powyżej. W takich okolicznościach priorytetem jest utrzymanie stabilnych struktur społecznych wśród zwierząt. (**) Młode szczury po odsadzeniu od matek można trzymać w takich zagęszczeniach przez krótki okres po odstawie do momentu rozdzielenia, pod warunkiem że zwierzęta trzymane są w większych pomieszczeniach z odpowiednim urozmaiceniem. Powyższe warunki trzymania zwierząt nie powinny skutkować naruszeniem dobrostanu zwierząt, takim jak: podwyższony poziom agresji, zachorowalności lub śmiertelności zwierząt, wykształcenie stereotypii i innych zaburzeń zachowawczych, utrata masy ciała lub inne reakcje fizjologiczne lub zachowawcze na stres.

Tabela A.3 Gerbile: minimalne wymiary pomieszczeń i dostępnej przestrzeni

Minimalny rozmiar pomieszczenia (cm2) Powierzchnia podłogi na jedno zwierzę (cm2) Minimalna wysokość pomieszczenia (cm)

Masa ciała (g)

W utrzymywaniu i podczas procedur Hodowla

do 40 ponad 40

1 200 1 200 1 200 Para monogamiczna lub trio z młodymi

150 250

18 18 18

Tabela A.4 Chomiki: minimalne wymiary pomieszczeń i dostępnej przestrzeni

Minimalny rozmiar pomieszczenia (cm2) Powierzchnia podłogi na jedno zwierzę (cm2) Minimalna wysokość pomieszczenia (cm)

Masa ciała (g)

W utrzymywaniu i podczas procedur

do 60 ponad 60 do 100 ponad 100

800 800 800 800 Matka lub para monogamiczna z młodymi

150 200 250

14 14 14

Hodowla

14

Zagęszczenie w pomieszczeniach hodowlanych (*)

(*)

poniżej 60 1 500 100 14

Młode chomiki po odsadzeniu od matek można trzymać w takich zagęszczeniach przez krótki okres po odstawie do momentu rozdzielenia, pod warunkiem że zwierzęta trzymane są w większych pomieszczeniach z odpowiednim urozmaiceniem. Powyższe warunki trzymania zwierząt nie powinny skutkować naruszeniem dobrostanu zwierząt, takim jak: podwyższony poziom agresji, zachorowalności lub śmiertelności zwierząt, wykształcenie stereotypii i innych zaburzeń zachowawczych, utrata masy ciała lub inne reakcje fizjologiczne lub zachowawcze na stres.

L 197/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tabela A.5 Świnki morskie: minimalne wymiary pomieszczeń i dostępnej przestrzeni

Minimalny rozmiar pomieszczenia (cm2) Powierzchnia podłogi na jedno zwierzę (cm2) Minimalna wysokość pomieszczenia (cm)

30.7.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.