Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wytycznych dotyczących trzymania zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych i opieki nad tymi zwierzętami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2525) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 91

Masa ciała (g)

W utrzymywaniu i podczas procedur

do 200 ponad 200 do 300 ponad 300 do 450 ponad 450 do 700 ponad 700

1 800 1 800 1 800 2 500 2 500 2 500 Para z młodymi. Każdej dodatkowej samicy hodowlanej należy zapewnić dodatkowo 1 000 cm2

200 350 500 700 900

23 23 23 23 23

Hodowla

23

4.3.2.

Podłogi Należy raczej stosować podłogi pełne ze ściółką lub podłogi perforowane, a nie wykonane z kraty lub siatki drucianej. W przypadku stosowania krat lub siatek drucianych, zwierzętom należy zapewnić obszar podłogi pełnej lub wyłożonej ściółką lub, jako rozwiązanie alternatywne dla świnek morskich, listewkami, do odpoczynku, o ile określone warunki doświadczalne nie wymagają innego postępowania. Ściółka może być usuwana do celów procedur inseminacji synchronizowanej. Ponieważ podłogi wykonane z siatki mogą powodować poważne uszkodzenia ciała zwierząt, należy poddawać je ścisłej inspekcji i trzymać w stanie zapewniającym brak luźnych lub ostrych wystających elementów. W końcowych okresach ciąży, podczas porodu i karmienia młodych, samice hodowlane należy trzymać wyłącznie na podłogach pełnych ze ściółką.


4.4.

Karmienie (Patrz: ust. 4.6 rozdziału ogólnego)

4.5.

Woda (Patrz: ust. 4.7 rozdziału ogólnego)

4.6.

Podłoża, ściółka i materiały do budowy gniazd (Patrz: ust. 4.8 rozdziału ogólnego)

4.7.

Czyszczenie Pomimo konieczności utrzymywania wysokich standardów sanitarnych, zaleca się utrzymywanie niektórych znaków zapachowych pozostawianych przez zwierzęta. Należy unikać zbyt częstej wymiany pomieszczeń dla zwierząt, w szczególności w odniesieniu do zwierząt ciężarnych i samic z młodymi, ponieważ takie zakłócenia mogą skutkować poronieniami lub kanibalizmem. Tym samym, decyzje dotyczące częstotliwości czyszczenia powinny być podejmowane z uwzględnieniem rodzaju pomieszczenia dla zwierząt, gatunku i zagęszczenia zwierząt oraz wydajności systemu wentylacyjnego zapewniającego odpowiednią jakość powietrza.

4.8.

Postępowanie ze zwierzętami Podczas postępowania ze zwierzętami należy podejmować wszelkie środki w celu zminimalizowania zakłóceń rytmu życia zwierząt lub warunków ich bytowania w pomieszczeniu. Jest to szczególnie ważne w przypadku chomików.

4.9.

Humanitarne metody uśmiercania (Patrz: ust. 4.11 rozdziału ogólnego).

30.7.2007

4.10.

PL

Dokumentacja

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/23

(Patrz: ust. 4.12 rozdziału ogólnego). 4.11. Identyfikacja (Patrz: ust. 4.13 Rozdziału ogólnego).

B. 1.

WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE DLA KRÓLIKÓW Wprowadzenie Królik (Oryctolagus cuniculus) w warunkach naturalnych jest gatunkiem stadnym. Królikom należy zapewnić odpowiednią przestrzeń życiową i urozmaicone warunki bytowania, ponieważ ich brak może skutkować utratą naturalnej aktywności lokomotorycznej i zwyrodnieniami układu szkieletowego.

2. 2.1.

Warunki bytowania i ich kontrola Wentylacja (Patrz: ust. 2.1 rozdziału ogólnego)

2.2.

Temperatura Króliki powinny być trzymane w temperaturze w zakresie od 15 oC do 21 oC. Miejscowe temperatury wśród grup królików w pomieszczeniach o podłogach pełnych często przekraczają temperaturę pokojową. Nawet w pomieszczeniach właściwie wentylowanych temperatury mogą przekraczać temperaturę pokojową o 6 oC. Materiały/skrzynki do budowy gniazda dają zwierzętom tym możliwość kontrolowania mikroklimatu własnego otoczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na temperaturę w systemach pomieszczeń.

2.3.

Wilgotność W obiektach przeznaczonych dla królików należy utrzymywać wilgotność względną na poziomie co najmniej 45 %.

2.4.

Oświetlenie (Patrz: ust. 2.4 rozdziału ogólnego)

2.5.

Hałas (Patrz: ust. 2.5 rozdziału ogólnego)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.