Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 26

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wytycznych dotyczących trzymania zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych i opieki nad tymi zwierzętami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2525) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 26

Strona 26 z 91

W najlepszym wypadku skrzynka do budowy gniazda powinna znajdować się poza pomieszczeniem. Należy zapewnić dostępność słomy lub innego materiału do budowy gniazda. Konstrukcja pomieszczenia powinna umożliwiać królicy odchodzenie do oddzielonej konstrukcji lub pod uniesioną półkę od jej młodych po opuszczeniu przez nie gniazda. Po odstawieniu od matki, młode z tego samego miotu powinny być trzymane razem w ich pomieszczeniu hodowlanym tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniu hodowlanym można trzymać do ośmiu młodych z tego samego miotu od odstawy od matki do osiągnięcia wieku siedmiu tygodni, natomiast na minimalnej powierzchni podłogi możliwe jest trzymanie do pięciu młodych z tego samego miotu w wieku od ośmiu do dziesięciu tygodni.


30.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tabela B.3 Króliki poniżej 10 tygodnia życia: minimalne wymiary pomieszczeń i dostępnej przestrzeni

Minimalny rozmiar pomieszczenia (cm2) Minimalna powierzchnia podłogi na jedno zwierzę (cm2) Minimalna wysokość (cm)

L 197/25

Wiek

Od odstawy do 7 tygodnia życia Od 7 do 10 tygodnia życia

4 000 4 000

800 1 200

40 40

Wartości podane w tabeli powyżej stosują się do klatek i kojców. Kojce powinny zawierać konstrukcje rozdzielające przestrzeń życiową i pozwalające zwierzętom na nawiązywanie lub unikanie kontaktu z innymi członkami grupy. Po odstawieniu od matki, młode z tego samego miotu powinny być trzymane razem w ich pomieszczeniu hodowlanym tak długo, jak to możliwe. Tabela B.4 Króliki: optymalne wymiary uniesionych półek dla pomieszczeń o wymiarach określonych w tabeli B.1.

Wiek w tygodniach Końcowa masa ciała (kg) Wymiar optymalny (cm × cm) Optymalna wysokość od podłogi pomieszczenia (cm)

Ponad 10

poniżej 3 od 3 do 5 ponad 5

55 × 25 55 × 30 60 × 35

25 25 30

Wymiary podane powyżej stanowią wartości optymalne rozmiaru i wysokości uniesionej półki, umożliwiające właściwe wykorzystanie przez zwierzę takiego obszaru i całego pomieszczenia, przy czym wartości minimalne i maksymalne różnią się od nich jedynie nieznacznie (o 10 % wartości wymiarów optymalnych). Jeśli z uzasadnionych przyczyn natury naukowej lub weterynaryjnej półka nie powinna być stosowana, należy zwiększyć powierzchnię podłogi o 33 % dla pojedynczego królika i o 60 % dla pary, w celu ułatwienia królikom aktywności lokomotorycznej i umożliwienia im ucieczki od dominującego zwierzęcia. W przypadkach, w których uniesiona półka stosowana jest dla królików poniżej 10 tygodnia życia, optymalny rozmiar półki powinien wynosić 55 × 25 cm a jej wysokość ponad poziomem podłogi powinna umożliwiać zwierzętom jej właściwe wykorzystanie. 4.3.2. Podłogi Nie należy stosować podłóg drucianych bez zapewnienia obszaru do celów odpoczynku o wymiarach wystarczających na pomieszczenie wszystkich królików jednocześnie. Należy raczej stosować podłogi pełne ze ściółką lub podłogi perforowane, a nie wykonane z kraty lub siatki drucianej. 4.4. Karmienie (Patrz: ust. 4.6 rozdziału ogólnego) 4.5. Woda (Patrz: ust. 4.7 rozdziału ogólnego) 4.6. Podłoża, ściółka i materiały do budowy gniazd (Patrz: ust. 4.8 rozdziału ogólnego) 4.7. Czyszczenie (Patrz: ust. 4.9 rozdziału ogólnego) 4.8. Postępowanie ze zwierzętami (Patrz: ust. 4.10 rozdziału ogólnego)

L 197/26

4.9.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.7.2007

Humanitarne metody uśmiercania (Patrz: ust. 4.11 rozdziału ogólnego)

4.10.

Dokumentacja (Patrz: ust. 4.12 rozdziału ogólnego)

4.11.

Identyfikacja (Patrz: ust. 4.13 Rozdziału ogólnego)

C. 1.

WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE DLA KOTÓW Wprowadzenie Kot domowy pochodzi od samotniczego dzikiego kota nubijskiego (Felis silvestris libyca), wykazując jednak silną tendencję do przyswajania zachowań społecznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.