Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wytycznych dotyczących trzymania zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych i opieki nad tymi zwierzętami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2525) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 91

4.3.2. Karmiące suki z młodymi oraz szczeniętami o wadze do 7,5 kg Karmiącej suce z młodymi należy zapewnić przestrzeń identyczną jak pojedynczej suce o takiej samej masie ciała. Kojec hodowlany powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający suce odejście od szczeniąt do oddzielonej konstrukcji lub pod uniesioną półkę. Szczenięta odstawia się od matki zazwyczaj w wieku sześciu do dziewięciu tygodni. Tabela D.2 Psy: minimalne wymiary pomieszczeń i dostępnej przestrzeni dla szczeniąt odstawionych od matki


Masa ciała psa (kg) Minimalny rozmiar pomieszczenia (m2) Minimalna powierzchnia podłogi na jedno zwierzę (m2) Minimalna wysokość (m)

Do 5 ponad 5 do 10 ponad 10 do 15 ponad 15 do 20 ponad 20 4.3.3. Podłogi

4 4 4 4 8

0,5 1,0 1,5 2 4

2 2 2 2 2

W pomieszczeniach dla psów zaleca się stosowanie podłóg pełnych ciągłych o gładkim, nieśliskim wykończeniu. Wszystkim psom należy zapewnić dostępność wygodnego, pełnego podłoża do spoczynku, na przykład przez wyposażenie pomieszczenia w uniesione legowiska lub platformy. W przypadku psów nie należy stosować systemów podłóg otwartych, takich jak wykonane z krat lub siatki. W przypadkach, w których istnieją uzasadnione przesłanki do zastosowania podłóg otwartych, należy zachować szczególną ostrożność podczas ich projektowania i konstrukcji, tak aby uniknąć bólu, okaleczenia lub zachorowania zwierząt oraz umożliwić im manifestację naturalnych zachowań. W przypadku wystąpienia problemów dotyczących dobrostanu zwierząt związanych z konstrukcją podłogi należy zwrócić się do lekarza weterynarii i, w razie konieczności, przenieść psy do pomieszczenia z podłogą pełną. Szczenięta przed odstawieniem od matki oraz suki, u których zbliża się okres szczenienia i karmiące, nie powinny być trzymane w pomieszczeniach z systemem podłóg otwartych. Jakość i wykończenie podłoża wybiegów zewnętrznych nie muszą spełniać standardów pomieszczeń wewnętrznych, pod warunkiem że są one łatwe do czyszczenia i nie stwarzają zagrożenia fizycznego dla psów. 4.4. Karmienie (Patrz: ust. 4.6 rozdziału ogólnego) 4.5. Woda (Patrz: ust. 4.7 rozdziału ogólnego)

30.7.2007

4.6.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/33

Podłoża, ściółka i materiały do budowy gniazd W przypadku gdy psy trzymane są w pomieszczeniach z podłogą pełną, zastosowanie niewielkiej ilości ściółki lub materiału podściółkowego ułatwia czyszczenie i minimalizuje potrzebę regularnego mycia lub spłukiwania pomieszczeń wodą. Sukom, u których zbliża się okres szczenienia i karmiącym, należy zapewnić odpowiednie legowisko i dostępność materiału ściółkowego wspomagającego szczenienie i pielęgnację szczeniąt. W przypadku niektórych ras, takich jak chart angielski, stosowanie materiałów ściółkowych jest również korzystne dla samych szczeniąt.

4.7.

Czyszczenie Każde pomieszczenie, w którym trzymane są psy należy czyścić co najmniej raz dziennie. Wszelkie odchody i zanieczyszczone materiały ściółkowe należy usuwać ze wszystkich obszarów wykorzystywanych przez psy, co najmniej raz dziennie lub częściej, w razie potrzeby. Czyszczenie pomieszczeń na mokro przez spłukiwanie wężem powinno być prowadzone w koniecznych przypadkach, jednak nie należy dopuścić do tego, aby psy zostały spryskane wodą. W przypadku spłukiwania pomieszczeń wężem, psy należy przenieść z pomieszczenia do suchego miejsca i umieścić je w nim z powrotem po jego odpowiednim wyschnięciu.

4.8.

Postępowanie ze zwierzętami (Patrz: ust. 4.1 powyżej oraz ust. 4.10 rozdziału ogólnego)

4.9.

Humanitarne metody uśmiercania (Patrz: ust. 4.11 rozdziału ogólnego)

4.10.

Dokumentacja (Patrz: ust. 4.12 rozdziału ogólnego)

4.11.

Identyfikacja (Patrz: ust. 4.13 rozdziału ogólnego)

E. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.