Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 49

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wytycznych dotyczących trzymania zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych i opieki nad tymi zwierzętami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2525) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 49

Strona 49 z 91

Zwierzęta te chętnie korzystają z uniesionych siedzisk lub skrzynek legowiskowych, w których mogą usadowić się, wciskając się jedno w drugie, odpoczywając i śpiąc. Podłoga pełna wyłożona ściółką stymuluje je do poszukiwania pożywienia i zabawy. Zwierzętom tym należy zapewnić dostępność zróżnicowanego wyposażenia w pomieszczeniu, umożliwiającego im prowadzenie aktywności lub wycofanie się przed kontaktem z innymi członkami grupy oraz dobór odpowiednich temperatur otoczenia i warunków oświetlenia. 4.3. Pomieszczenia dla zwierząt – wymiary i powierzchnia podłogi Tabela F.2 Małpy płaksowate: minimalne wymiary pomieszczeń i dostępnej przestrzeni


Minimalna powierzchnia podłogi na 1 (*) lub 2 zwierzęta (m2) Minimalna dodatkowa kubatura na każde dodatkowe zwierzę powyżej 6 miesiąca życia (m3)

Minimalna wysokość pomieszczenia (m)

2,0

(*)

0,5

1,8

Zwierzęta powinny być trzymane w odosobnieniu wyłącznie w wyjątkowych przypadkach (patrz: ust. 4.1). Małpy płaksowate powinny być trzymane w grupach składających się z 4 lub więcej zwierząt.

4.4.

Karmienie Małpy płaksowate wymagają diety wysokobiałkowej. Tak jak w przypadku innych małp południowoamerykańskich, małpy płaksowate wymagają podawania dużych ilości witaminy D3 oraz witaminy C. Ciężarne samice są podatne na niedobory kwasu foliowego i powinny otrzymywać odpowiednie dodatki do pożywienia w formie proszku lub płynu zawierającego syntetyczny kwas foliowy.

4.5.

Woda (Patrz: ust. 4.7 rozdziału ogólnego)

30.7.2007

4.6.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/47

Podłoża, ściółka i materiały do budowy gniazd (Patrz: ust. 4.6 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych)

4.7.

Czyszczenie (Patrz: ust. 4.9 rozdziału ogólnego)

4.8.

Postępowanie ze zwierzętami Małpy płaksowate można przyuczyć do przychodzenia do człowieka po smakołyki lub napoje podawane w formie nagrody. Potrafią one także uczyć się wykonywania prostych zadań w zamian za nagrodę. W celu chwytania do badań lub do leczenia zwierzęta należy przyuczyć do wchodzenia na kładki wyposażone w pułapki lub do oddzielnych pomieszczeń.

4.9.

Humanitarne metody uśmiercania (Patrz: ust. 4.11 rozdziału ogólnego)

4.10.

Dokumentacja (Patrz: ust. 4.10 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych)

4.11.

Identyfikacja (Patrz: ust. 4.11 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych)

5.

Szkolenie personelu (Patrz: ust. 5 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych)

6.

Transport (Patrz: ust. 6 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych)

d. 1.

Wytyczne dodatkowe dotyczące trzymania i opieki nad makakami i koczkodanami Wprowadzenie Wszystkie trzy gatunki makaków powszechnie wykorzystywane w laboratoriach pochodzą z Azji: Macaca mulatta (rezusy), Macaca fascicularis (makaki jawajskie lub długoogoniaste) oraz Macaca arctoides (makaki niedźwiedzie). Koczkodan oliwkowy (Cercopithecus aethiops lub Chlorocebus aethiops) jest gatunkiem podobnym pochodzącym z Afryki, wykorzystywanym niekiedy do celów laboratoryjnych. W warunkach naturalnych wszystkie te gatunki żyją w grupach składających się z wielu samców i wielu samic, o strukturze matriarchalnej. Hierarchie dominacji obserwowane są zarówno u samców jak i u samic, natomiast samice tworzą grupy krewniacze w obrębie stada. Relacja społeczne są najsilniejsze pomiędzy spowinowaconymi samicami a samce rywalizują o samice w okresie rui. Dwa gatunki, rezusy i makaki niedźwiedzie, żyją w klimacie od ciepłego do umiarkowanego, natomiast makaki długoogoniaste żyją wyłącznie w warunkach tropikalnych, wybierając w szczególności lasy namorzynowe i często poszukując pożywienia w wodzie. Makaki długoogoniaste prowadzą najbardziej nadrzewny tryb życia z tych czterech gatunków a makaki niedźwiedzie najczęściej schodzą na ziemię.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 49 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.