Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 51

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wytycznych dotyczących trzymania zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych i opieki nad tymi zwierzętami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2525) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 51

Strona 51 z 91

W pomieszczeniach powinny znajdować się pionowe i ukośne konstrukcje do wspinania się, umożliwiające optymalne wykorzystanie dostępnej kubatury pomieszczenia. Półek i siedzisk nie należy umieszczać jedno pod drugim. Pomiędzy półką i ścianą pomieszczenia należy zostawiać odstępy, które umożliwiają zwierzęciu swobodne zwieszenie ogona. Wymierne korzyści daje stosowanie drabinek, siedzisk i zabawek do gryzienia i żucia. W większych pomieszczeniach szczególnie korzystne jest stosowanie zbiorników z wodą, zwłaszcza w przypadku M. fascicularis, chociaż korzystają z nich również M. mulatta. Pożywienie dla makaków długoogoniastych można wrzucać do wody, będą one nurkowały w jego poszukiwaniu. Dobre rezultaty daje stosowanie technik zachęcających zwierzęta do poszukiwania żywności (od rozrzucania żywności w podłożu do stosowania konstrukcyjnie skomplikowanych karmników). Możliwe jest umieszczanie odpowiedniego pożywienia na górnej pokrywie pomieszczenia wykonanej z siatki, co zmusza zwierzęta do wysiłku zdobycia go od zewnątrz. Istotne jest wprowadzanie nowych elementów otoczenia, dlatego też należy często zapewniać i wymieniać przedmioty do zabawy. 4.3. Pomieszczenia dla zwierząt – wymiary i powierzchnia podłogi Zwierzęta będą się czuły bezpieczne w pomieszczeniu, jeśli jego konstrukcja i wymiary wewnętrzne pozwalają im co najmniej na wspinanie się powyżej poziomu wzroku człowieka. Zaleca się trzymanie zwierząt w grupach liczniejszych i w pomieszczeniach większych niż podane w tabeli F.3.


30.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tabela F.3 Makaki i koczkodany: minimalne wymiary pomieszczeń i dostępnej przestrzeni (*)

Minimalny rozmiar pomieszczenia (m2) Minimalna kubatura pomieszczenia (m3) Minimalna kubatura na jedno zwierzę (m3) Minimalna wysokość pomieszczenia (m)

L 197/49

Zwierzęta poniżej 3 roku życia (**) Zwierzęta powyżej 3 roku życia (***) Zwierzęta trzymane do celów hodowlanych (****)

(*) (**) (***) (****)

2,0 2,0

3,6 3,6

1,0 1,8 3,5

1,8 1,8 2,0

Zwierzęta powinny być trzymane w odosobnieniu wyłącznie w wyjątkowych przypadkach (patrz: ust. 4.1). W pomieszczeniu o wymiarach minimalnych może przebywać do trzech zwierząt. W pomieszczeniu o wymiarach minimalnych może przebywać do dwóch zwierząt. W koloniach hodowlanych dodatkowa przestrzeń/kubatura dla młodych zwierząt do 2 roku życia przebywających z matkami nie jest wymagana.

Zwierzęta powinny być trzymane w pomieszczeniach wewnętrznych zapewniających odpowiednie warunki bytowania i o odpowiednich wymiarach pozwalających na zapewnienie zwierzętom co najmniej minimalnych wymiarów przestrzeni podanych w tabeli F.3. powyżej. W określonych warunkach klimatycznych możliwe jest trzymanie zwierząt hodowlanych i inwentarskich wyłącznie w pomieszczeniach zewnętrznych, o ile zapewniono im dostęp do odpowiedniego schronienia przed trudnymi warunkami pogodowymi. 4.4. Karmienie (Patrz: ust. 4.4 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych) 4.5. Woda (Patrz: ust. 4.7 rozdziału ogólnego) 4.6. Podłoża, ściółka i materiały do budowy gniazd (Patrz: ust. 4.3 i 4.6 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych) 4.7. Czyszczenie (Patrz: ust. 4.9 rozdziału ogólnego) 4.8. Postępowanie ze zwierzętami Makaki można łatwo przyuczyć do współpracy w wykonywaniu prostych rutynowych procedur badawczych, takich jak zastrzyki lub pobieranie próbek krwi, oraz do podchodzenia do części pomieszczenia dostępnych dla obsługi. 4.9. Humanitarne metody uśmiercania (Patrz: ust. 4.11 rozdziału ogólnego) 4.10. Dokumentacja (Patrz: ust. 4.10 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych) 4.11. Identyfikacja (Patrz: ust. 4.11 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych) 5. Szkolenie personelu (Patrz: ust. 5 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych) 6. Transport (Patrz: ust. 6 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 51 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.