Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 53

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wytycznych dotyczących trzymania zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych i opieki nad tymi zwierzętami (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2525) (1)

Data ogłoszenia:2007-07-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 53

Strona 53 z 91

Minimalny rozmiar pomieszczenia (m2) Minimalna kubatura pomieszczenia (m3) Minimalna kubatura na jedno zwierzę (m3) Minimalna wysokość pomieszczenia (m)

Zwierzęta poniżej 4 roku życia (**) Zwierzęta powyżej 4 roku życia (**) Zwierzęta trzymane do celów hodowlanych (***)

(*) (**) (***)

4,0 7,0

7,2 12,6

3,0 6,0 12,0

1,8 1,8 2,0

Zwierzęta powinny być trzymane w odosobnieniu wyłącznie w wyjątkowych przypadkach (patrz: ust. 4.1). W pomieszczeniu o wymiarach minimalnych może przebywać do dwóch zwierząt. W koloniach hodowlanych dodatkowa przestrzeń/kubatura dla młodych zwierząt do 2 roku życia przebywających z matkami nie jest wymagana.


Zwierzęta powinny być trzymane w pomieszczeniach wewnętrznych zapewniających odpowiednie warunki bytowania i o odpowiednich wymiarach pozwalających na zapewnienie zwierzętom co najmniej minimalnych wymiarów przestrzeni podanych w tabeli F.4. powyżej. W określonych warunkach klimatycznych możliwe jest trzymanie zwierząt hodowlanych i inwentarskich wyłącznie w pomieszczeniach zewnętrznych, o ile zapewniono im dostęp do odpowiedniego schronienia przed trudnymi warunkami pogodowymi. Pomieszczenia dla zwierząt powinny być wyposażone w podłogi pełne. 4.4. Karmienie (Patrz: ust. 4.4 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych) 4.5. Woda (Patrz: ust. 4.7 rozdziału ogólnego) 4.6. Podłoża, ściółka i materiały do budowy gniazd (Patrz: ust. 4.3 i 4.6 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych) 4.7. Czyszczenie (Patrz: ust. 4.9 rozdziału ogólnego) 4.8. Postępowanie ze zwierzętami Pawiany można łatwo przyuczyć do współpracy w wykonywaniu prostych rutynowych procedur badawczych, takich jak zastrzyki lub pobieranie próbek krwi, oraz do podchodzenia do części pomieszczenia dostępnych dla obsługi. Niemniej jednak, ze względu na bezpieczeństwo personelu, należy zachować szczególną ostrożność w postępowaniu z dorosłymi zwierzętami, które wymagają stosowania odpowiednich technik poskramiania.

L 197/52

4.9.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.7.2007

Humanitarne metody uśmiercania (Patrz: ust. 4.11 rozdziału ogólnego)

4.10.

Dokumentacja (Patrz: ust. 4.10 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych)

4.11.

Identyfikacja (Patrz: ust. 4.11 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych)

5.

Szkolenie personelu (Patrz: ust. 5 uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych)

6.

Transport (Patrz: ust. 6 Uwag ogólnych dotyczących zwierząt naczelnych)

G. a. 1.

WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I ŚWINEK MINIATUROWYCH Uwagi ogólne Wprowadzenie Do celów niniejszych wytycznych termin „zwierzęta gospodarskie” obejmuje bydło, owce, kozy, świnie, świnki miniaturowe oraz koniowate, w tym konie, kucyki, osły i muły. Zakres wykorzystania zwierząt gospodarskich w badaniach sięga od doświadczeń stosowanych prowadzonych w warunkach terenowych w gospodarstwach rolnych, do badań podstawowych w ramach badań rolniczych, weterynaryjnych lub biomedycznych prowadzonych w warunkach laboratoryjnych. W pierwszym przypadku istotne jest, aby warunki trzymania i hodowli zwierząt, uwzględniające jednocześnie kwestie zdrowia i dobrostanu zwierząt, umożliwiały uzyskanie wiarygodnych danych, które można następnie zastosować w warunkach praktycznych w komercyjnych gospodarstwach rolnych. W drugim przypadku, w którym często stosowane są procedury znacznie bardziej inwazyjne, konieczne jest wprowadzenie odmiennych warunków trzymania i hodowli zwierząt. Szczegółowy charakter przyjętych rozwiązań w zakresie trzymania zwierząt powinien umożliwiać uzyskanie danych istotnych z punktu widzenia założeń doświadczalnych oraz odpowiadać celom prowadzonych procedur badawczych. Systemy hodowlane dla wszystkich zwierząt gospodarskich powinny uwzględniać ich naturalne zachowania, w szczególności potrzebę wypasu lub poszukiwania pożywienia, wysiłku fizycznego oraz relacji społecznych w grupie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 197 POZ 1 - Strona 53 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.