Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 200 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków oraz czterech zastępców członków z Republiki Cypryjskiej

Data ogłoszenia:2007-08-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 200 POZ 46

L 200/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.8.2007

RADA

DECYZJA RADY z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków oraz czterech zastępców członków z Republiki Cypryjskiej (2007/542/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

— pani Eleni LOUCAIDOU, doradca samorządowy w Nikozji, na miejsce pana Fidiasa SARIKASA, — pan Savvas SAVVA, przewodniczący Rady Wspólnoty Alassa, na miejsce pana George IACOVOU, — pan Michalis EVTHYMIOU, przewodniczący Rady Wspólnoty Koili, na miejsce pana Spyrosa ELENODOROU; b) na stanowisko zastępcy członka: — pan Andreas MOISEOS, burmistrz Larnaki, na miejsce pani Barbary PERICLEOUS, — pan Costas HADJIKAKOU, doradca samorządowy w Famaguście, na miejsce pana Christiakisa VIOLARISA, — pan Ioannis LAZARIDES, przewodniczący Rady Wspólnoty Psimolofou, na miejsce pana Dimitrisa MICHAEL, — pan Aris CONSTANTINOU, przewodniczący Rady Wspólnoty Astromeritis, na miejsce pana Nikosa KALLISA. Artykuł 2


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając wniosek rządu Republiki Cypryjskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1). Cztery stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu pana ZAMPELASA, pana SARIKASA, pana IACOVOU i pana ELENODOROU. Cztery stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu pani PERICLEOUS, pana VIOLARISA, pana MICHAEL i pana KALLISA,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 1

Niniejszym mianowane są w Komitecie Regionów na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r., następujące osoby: a) na stanowisko członka: — pan Savvas ILIOFOTOU, burmistrz Strovolos, na miejsce pana Michaela ZAMPELASA,

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 lipca 2007 r.

W imieniu Rady

J. SILVA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 200 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L200 - 47 z 20071.8.2007

  Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu)

 • Dz. U. L200 - 44 z 20071.8.2007

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L200 - 41 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 sierpnia 2007 r.

 • Dz. U. L200 - 40 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2007/2008 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych fig oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suszonych fig

 • Dz. U. L200 - 5 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L200 - 3 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L200 - 1 z 20071.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.