Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 17

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 203/11

TABELA 4 Korekta nierównowagi budżetowej dla Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2006 zgodnie z art. 4 decyzji 2000/597/WE, Euratom (rozdział 1 5)

Opis Współczynnik (%) (1) Kwota

1. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej wartości nieograniczonych podstaw VAT (w %) 2. Udział Zjednoczonego Królestwa w łącznej kwocie wydatków na rzecz państw członkowskich (w %) skorygowanych o PAE (wydatki przedakcesyjne) 3. (1) – (2) 4. Wydatki przydzielone ogółem 5. Wydatki przedakcesyjne (PAE) (2) 6. Wydatki na rzecz państw członkowskich skorygowane o PAE = (4) – (5) 7. Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) × (6) × 0,66 8. Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (3) 9. Podstawowe wyrównanie dla Zjednoczonego Królestwa = (7) – (8) 10. Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych ( )


4

17,5894 8,6985 8,8909 100 442 931 519 1 815 757 317 98 627 174 202 5 787 446 312 528 700 814 5 258 745 498 7 542 868 5 251 202 631

11. Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) – (10)

(1) Dane procentowe w zaokrągleniu. (2) Kwota wydatków przedakcesyjnych (PAE) odpowiada płatnościom na rzecz 10 nowych państw członkowskich (które przystąpiły do UE w dniu 1 maja 2004 r.) w ramach środków z 2003 r., skorygowanym poprzez zastosowanie deflatora PKB UE za rok 2004 i 2005. Kwotę tę odejmuje się od sumy wydatków na rzecz państw członkowskich, aby wydatki nieobjęte rabatem przed rozszerzeniem pozostały takimi również po rozszerzeniu. (3) „Korzyść Zjednoczonego Królestwa” odpowiada skutkom, jakie przyniosło temu państwu przejście na ograniczoną podstawę VAT oraz wprowadzenie zasobów własnych opartych na PNB/DNB. (4) Zyski nadzwyczajne odpowiadają zyskom netto Zjednoczonego Królestwa wynikającym ze wzrostu — z 10 % do 25 % z dniem 1 stycznia 2001 r. — wartości procentowej tradycyjnych zasobów własnych (TZW) zatrzymywanej przez państwa członkowskie na pokrycie kosztów ich poboru.

L 203/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.8.2007

TABELA 5 Obliczenie finansowania korekty dla Zjednoczonego Królestwa wynoszącej – 5 251 202 631 EUR (rozdział 1 5)

Udziały bez Niemiec, Niderlandów, Austrii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa (3) Trzy czwarte udziału Niemiec, Niderlandów, Austrii i Szwecji w kolumnie 2 (4)

Państwo członkowskie

Procentowy udział w podstawach DNB

Udziały bez Zjednoczonego Królestwa

Dane z kolumny 4 rozłożone zgodnie z danymi w kolumnie 3

Skala finansowania

Skala finansowania zastosowana do korekty

(1)

(2)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem

2,78 0,21 0,94 1,93 19,79 0,11 1,74 8,62 15,77 1,34 12,55 0,13 0,14 0,21 0,22 0,75 0,04 4,57 2,24 2,26 1,32 0,88 0,26 0,39 1,44 2,67 16,69 100,00

3,34 0,26 1,13 2,32 23,76 0,13 2,09 10,34 18,93 1,60 15,07 0,15 0,17 0,25 0,27 0,90 0,05 5,49 2,69 2,71 1,59 1,06 0,31 0,47 1,73 3,20 0,00 100,00

5,15 0,40 1,74 3,58 0,00 0,20 3,22 15,95 29,18 2,47 23,23 0,23 0,26 0,39 0,41 1,39 0,08 0,00 0,00 4,18 2,44 1,63 0,48 0,72 2,67 0,00 0,00 100,00 – 26,36 – 2,40 – 4,12 – 2,02 – 17,82

1,36 0,10 0,46 0,94 0,00 0,05 0,85 4,20 7,69 0,65 6,12 0,06 0,07 0,10 0,11 0,37 0,02 0,00 0,00 1,10 0,64 0,43 0,13 0,19 0,70 0,00 0,00 26,36

4,70 0,36 1,59 3,26 5,94 0,18 2,93 14,55 26,62 2,26 21,19 0,21 0,24 0,35 0,38 1,27 0,07 1,37 0,67 3,81 2,23 1,48 0,44 0,66 2,44 0,80 0,00 100,00

246 671 369 19 006 494 83 505 499 171 290 177 311 914 289 9 454 657 154 076 510 763 990 047 1 397 723 670 118 510 304 1 112 670 226 11 215 874 12 631 730 18 532 116 19 718 136 66 563 966 3 649 404 72 044 802 35 362 386 200 062 577 117 071 935 77 967 984 23 113 068 34 423 848 127 982 851 42 048 712 0 5 251 202 631

Obliczeń dokonano do piętnastego miejsca po przecinku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 203 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L203 - 92 z 20073.8.2007

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (  Dz.U. L 77 z 16.3.2007)

  • Dz. U. L203 - 57 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

  • Dz. U. L203 - 37 z 20073.8.2007

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.